Projekt HeartBIT 4.0 w ramach programu Horyzont 2020

Category : Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że zespół Pracowników z Instytutu Informatyki Ekonomicznej w składzie: prof. Leszek Maciaszek (koordynator i opiekun naukowy), prof. Bogdan Franczyk, dr Maciej Pondel i dr Artur Rot, pozyskał finansowanie dla projektu, który będzie realizowany w ramach prestiżowego programu Horyzont 2020 (Twinning Programme). Celem projektu HeartBIT 4.0Application of innovative Medical Data Science technologies for heart diseases jest przeprowadzenie serii szkoleń, warsztatów, konsultacji oraz opracowanie materiałów dla pracowników z Katedry i Kliniki Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu m.in. w zakresie zastosowania nowoczesnych technologii Big Data, technik Data Science i uczenia maszynowego w medycynie oraz bezpieczeństwa danych medycznych. Nasza Uczelnia wraz z Technische Universität Dresden, Universität Leipzig i Vysoká Škola Ekonomická v Praze pełnić będzie rolę „Excellence Partner” dla  koordynatora i głównego beneficjenta projektu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Czas realizacji projektu to 36 miesięcy, a jego budżet to ok. 788 000 Euro (w tym ok. 62 000 Euro UE we Wrocławiu).  • -

Wykład otwarty „Kluczowe technologie Przemysłu 4.0 – cz. II”

Category : Aktualności

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na wykład otwarty pt.: 

 Kluczowe technologie Przemysłu 4.0 – część II”

który odbędzie się 8 kwietnia 2021 (czwartek) o godzinie 10.00-11.30 (online) na platformie MS Teams. Wykład poprowadzony zostanie przez dr. Krzysztofa Hauke* z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

Dołączyć do wykładu można używając link: bit.ly/2Gq4Rdb lub wpisując kod: xxsg54o

Wykład ten, o charakterze popularyzatorskim, odbywa się w ramach Projektu Level 4.0 | Digital Innovation Hub https://www.level4dih.pl/


Wykład otwarty „Sztuczna inteligencja: Istota i zastosowania konwolucyjnych sieci neuronowych”

Category : Aktualności

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na wykład otwarty pt.: 

Sztuczna inteligencja: Istota i zastosowania
konwolucyjnych sieci neuronowych”

który odbędzie się 25 marca 2021 (czwartek) o godzinie 10.00-11.30 (online) na platformie MS Teams. Wykład poprowadzony zostanie przez Prof. Bogdana Franczyka* z Katedry Systemów Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

Kolejny wykład otwarty w ramach projektu Projektu Level 4.0 | Digital Innovation Hub  https://www.level4dih.pl/ dotyczyć będzie problematyki związanej ze sztuczną inteligencją, a w szczególności omówiony zostanie potencjał zastosowań konwolucyjnych sieci neuronowych (CNN – Convolutional neural network).

Dołączyć do wykładu można używając link: bit.ly/2Gq4Rdb lub wpisując kod: xxsg54o


  • -

Zaproszenie na sesję naukową Intelligent Management Information Systems 2021

Category : Aktualności

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w sesji naukowej Intelligent Management Information Systems IMIS 2021 http://kes2021.kesinternational.org/cms/userfiles/is26.pdf w ramach międzynarodowej konferencji naukowej


25th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems 2021 http://kes2021.kesinternational.org/

Sesja ta obejmuje szerokie spektrum tematów związanych z systemami inteligentnymi i zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w systemach informacyjnych. Funkcję przewodniczących sesji pełnią dr hab. Marcin Hernes, prof. UE oraz dr Artur Rot.
Konferencja znajduje się na liście MNiSW (70 pkt.) i uwzględniona jest w rankingu CORE (kategoria B). Materiały z sesji zostaną wydane nakładem wydawnictwa Elsevier (Open Access).

Termin nadsyłania artykułów to 2 kwietnia 2021 http://kes2021.kesinternational.org/cms/userfiles/is26.pdf  

Serdecznie zapraszamy!                                      

Artur Rot e-mail: artur.rot@ue.wroc.pl

Marcin Hernes  e-mail: marcin.hernes@ue.wroc.pl


  • -

Wykład otwarty pt. Kluczowe technologie przemysłu 4.0

Category : Aktualności

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na wykład otwarty pt.: Kluczowe technologie Przemysłu 4.0, który odbędzie się 28 stycznia 2021 (czwartek) w godz. 10.00-11.30 (online) na platformie MS Teams. Wykład poprowadzi    dr. Krzysztofa Hauke z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 
 
 
Dołączyć do wykładu można używając link: bit.ly/2Gq4Rdb lub wpisując kod: xxsg54o Wykład ma charakter popularyzatorski i odbywa się w ramach Projektu Level 4.0 | Digital Innovation Hub https://www.level4dih.pl/ 
 
Kolejny wykład otwarty w ramach tego projektu  dotyczyć będzie problematyki sztucznej inteligencji, a w szczególności NLP – Natural Language Processing i zostanie zaprezentowany przez prof. Bogdana Franczyka z Katedry Systemów Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. O wydarzeniu tym będziemy informować w kolejnej korespondencji.
 
 
Uprzejmie prosimy o rozpropagowanie niniejszej informacji wśród potencjalnie zainteresowanych osób.  

Wykład otwarty w ramach projektu Level 4.0

Category : Aktualności

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na kolejny wykład otwarty z cyklu:

Od przetwarzania tradycyjnego ku chmurze obliczeniowej (cz. III)

który odbędzie się 10 grudnia 2020 (czwartek) o godzinie 10.00-11.30 (online) na platformie MS Teams. Wykład poprowadzony zostanie przez dr. Krzysztofa Hauke* z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Dołączyć do wykładu można używając link: bit.ly/2Gq4Rdb lub wpisując kod: xxsg54o

Podczas wykładu o charakterze popularyzatorskim, który stanowi kontynuację cyklu wykładów dotyczących nowoczesnych technologii i rozwiązań w Przemyśle 4.0 (takich jak chmura obliczeniowa, sztuczna inteligencja ze szczególnym uwzględnieniem uczenia maszynowego), autor kontynuować będzie prezentację zagadnień związanych m.in. z ewolucją przetwarzania danych, rodzajami chmur obliczeniowych, ich usługami, korzyściami i zagrożeniami wynikającymi z ich stosowania.
Wykład odbywa się w ramach Projektu Level 4.0 | Digital Innovation Hub https://www.level4dih.pl/
Uprzejmie prosimy o rozpropagowanie niniejszej informacji wśród potencjalnie zainteresowanych osób.

*Krzysztof Hauke jest doktorem nauk ekonomicznych i pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jego zainteresowania naukowe, badawcze i dydaktyczne związane są z nowoczesnymi technologiami informatycznymi. Zajmuje się problematyką sztucznej inteligencji, analizy danych, business intelligence, zarządzania wiedzą. Od wielu lat promuje przetwarzanie danych oparte o rozwiązania chmury obliczeniowej, nauczanie na odległość, telepracę. Przez wiele lat był Pełnomocnikiem Rektora do spraw nauczania na odległość. Rozwiązania oparte o technologię baz danych skutecznie realizował przez wiele lat w biznesie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami z zagadnień specjalistycznych: systemy w technologii baz danych, programowanie, aplikacje internetowe, mobilne. Promotor ponad 300 prac dyplomowych i magisterskich. Wykładowca wielu studiów podyplomowych w zakresie nowych technologii informatycznych. Jest autorem ponad 100 pozycji naukowych wydanych w wydawnictwach zagranicznych i krajowych. Był kierownikiem lub wykonawcą wielu projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i NCBiR.

Zapraszamy!!!

 


  • -

Współorganizujemy międzynarodową konferencję ICCCI 2020

Category : Aktualności

Miło nam poinformować, iż w dniach 30 listopada – 2 grudnia odbywa się współorganizowana przez Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology (VKU) w Wietnamie międzynarodowa konferencja 12th International Conference on Computational Collective Intelligence (ICCCI 2020).

Seria konferencji ICCCI jest ważnym miejscem spotkań i wymiany poglądów na temat badań naukowych nad obliczeniowymi metodami kolektywnej inteligencji i ich zastosowaniem w takich obszarach jak grupowe podejmowanie decyzji, przetwarzanie konsensusu, integracja wiedzy, sieci semantyczne, sieci społeczne i systemy wieloagentowe.

Materiały konferencyjne ukażą się w dwóch woluminach prestiżowej serii Springera Lecture Notes in Artificial Intellignce oraz Communications in Computer and Information Science. Konferencja ICCCI jest ujęta w rankingu CORE w klasie C oraz w wykazie MNiSW.

Ze strony Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przewodniczącymi sesji naukowych są: dr hab. inż. Marcin Hernes, prof. UEW oraz dr Artur Rot.

Szczegółowe informacje na stronie: https://iccci.pwr.edu.pl/2020/


  • -

Wykład otwarty „Sztuczna inteligencja jako filar Przemysłu 4.0”

Category : Aktualności

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na wykład otwarty pt. 

Sztuczna inteligencja jako filar Przemysłu 4.0”

który odbędzie się 19 listopada 2020 (czwartek) o godzinie 10.00-11.30 (online) na platformie MS Teams. Wykład poprowadzony zostanie przez dr. Hab. Marcina Hernesa, prof. UEW i mgr inż. Agatę Kozinę z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.  Wykład odbywa się w ramach Projektu Level 4.0 | Digital Innovation Hub https://www.level4dih.pl/

Dołączyć do wykładu można używając link: bit.ly/2Gq4Rdb lub wpisując kod: xxsg54o

Podczas szkolenia otwartego o charakterze popularyzatorskim, autorzy przybliżą w prosty i przystępny sposób zagadnienia związane m.in. z sztuczną inteligencją jako kluczowym komponencie Przemysłu 4.0, uczeniem maszynowym (machine learning), uczeniem głębokim (deep learning), technologiami kognitywnymi, algorytmami genetycznymi i systemami ekspertowymi. Podczas prelekcji wskazane zostaną również przykłady zastosowań sztucznej inteligencji w praktyce.

 

Dr hab. inż. Marcin Hernes, prof. UE jest profesorem Uczelni w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, dyrektorem Centrum Inteligentnych Systemów Zarządzania. Zajmuje się, miedzy innymi, problematyką sztucznej inteligencji, konfliktów wiedzy w systemach rozproszonych,  systemów wspomagania decyzji, zarządzania wiedzą. Autor ponad 150 publikacji naukowych w czasopismach i wydawnictwach międzynarodowych i krajowych. Wieloletni praktyk w zakresie systemów informatycznych zarządzania oraz sterowania produkcją.

Mgr inż. Agata Kozina uzyskała tytuł inżyniera Zarządzania i Inżynierii Produkcji w 2018 roku oraz tytuł magistra Zarządzania Produkcji i Usługami w 2019 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Od 2019 roku uczęszcza do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest doktorantką w Katedrze Zarządzania Procesami na Wydziale Zarządzania. Jest autorką publikacji w prestiżowych czasopismach. Jej zainteresowania naukowe to: Internet Rzeczy, Sztuczna Inteligencja, Standardy Zarządzania, Technologie Kognitywne, Uczenie Maszynowe, Głębokie Uczenie, Data Science, a w szczególności augmentacji i transformacji danych w modelach prognostycznego podejmowania decyzji z wykorzystaniem głębokiego uczenia.

Uprzejmie prosimy o rozpropagowanie powyższej informacji wśród potencjalnie zainteresowanych osób.

Zapraszamy!!!


  • -

Wykład otwarty „Od przetwarzania tradycyjnego ku chmurze obliczeniowej”

Category : Aktualności

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na kolejny wykład otwarty z cyklu:

Od przetwarzania tradycyjnego ku chmurze obliczeniowej (cz. I)

który odbędzie się 12 listopada 2020 (czwartek) o godzinie 10.00-11.30 (online) na platformie MS Teams. Wykład poprowadzony zostanie przez dr. Krzysztofa Hauke* z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Dołączyć do wykładu można używając link: bit.ly/2Gq4Rdb lub wpisując kod: xxsg54o

Podczas wykładu o charakterze popularyzatorskim, który stanowi wstep do cyklu wykładów dotyczących nowoczesnych technologii i rozwiązań w Przemyśle 4.0 (takich jak chmura obliczeniowa, sztuczna inteligencja ze szczególnym uwzględnieniem uczenia maszynowego), autor kontynuować będzie prezentację zagadnień związanych m.in. z ewolucją przetwarzania danych, rodzajami chmur obliczeniowych, ich usługami, korzyściami i zagrożeniami wynikającymi z ich stosowania.
Wykład odbywa się w ramach Projektu Level 4.0 | Digital Innovation Hub https://www.level4dih.pl/
Uprzejmie prosimy o rozpropagowanie niniejszej informacji wśród potencjalnie zainteresowanych osób.

*Krzysztof Hauke jest doktorem nauk ekonomicznych i pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jego zainteresowania naukowe, badawcze i dydaktyczne związane są z nowoczesnymi technologiami informatycznymi. Zajmuje się problematyką sztucznej inteligencji, analizy danych, business intelligence, zarządzania wiedzą. Od wielu lat promuje przetwarzanie danych oparte o rozwiązania chmury obliczeniowej, nauczanie na odległość, telepracę. Przez wiele lat był Pełnomocnikiem Rektora do spraw nauczania na odległość. Rozwiązania oparte o technologię baz danych skutecznie realizował przez wiele lat w biznesie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami z zagadnień specjalistycznych: systemy w technologii baz danych, programowanie, aplikacje internetowe, mobilne. Promotor ponad 300 prac dyplomowych i magisterskich. Wykładowca wielu studiów podyplomowych w zakresie nowych technologii informatycznych. Jest autorem ponad 100 pozycji naukowych wydanych w wydawnictwach zagranicznych i krajowych. Był kierownikiem lub wykonawcą wielu projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i NCBiR.

Zapraszamy!!!

 


  • -