Miesiąc: grudzień 2019

  • -

Projekt „Technologiczna Fabryka Ucząca dla Przemysłu Przyszłości”

Category : Aktualności

Pracownicy Katedry pozyskali dofinansowanie projektu „Technologiczna Fabryka Ucząca dla Przemysłu Przyszłości”. Decyzją Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przyznano dofinansowanie w Konkursie „Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw” w ramach Programu Ministra na lata 2019-2021 p.n. „Przemysł 4.0”. Projekt „Technologiczna Fabryka Ucząca dla Przemysłu Przyszłości” składany był przez konsorcjum uczelni publicznych i przedsiębiorstw, w skład którego wchodzi UE we Wrocławiu.

Aplikację ze strony UE we Wrocławiu przygotował zespół w składzie: dr Artur Rot, dr Maciej Pondel, dr Krzysztof Hauke i dr hab. Marcin Hernes przy wsparciu prorektora ds. nauki prof. Jerzego Niemczyka. Kierownikiem projektu jest dr Artur Rot.

Aplikacja otrzymała 77 pkt. na 85 pkt. możliwych, co klasyfikuje ją na 2. pozycji na liście rankingowej!!!

W ramach przedsięwzięcia powstanie centrum usług eksperckich, doradczych oraz wdrożeniowych, z zakresu innowacyjnych technologii, rozwiązań biznesowych oraz kompetencji niezbędnych do sprawnego rozwoju i konkurowania w ramach czwartej rewolucji przemysłowej. Nadrzędnym celem DIH będzie przekazywanie wiedzy oraz szerzenie idei Przemysłu 4.0 wśród lokalnych przedsiębiorstw, jednostek otoczenia biznesu, grup badawczych, instytucji rządowych oraz edukacyjnych. Infrastruktura należąca do konsorcjum oraz ta planowana do zakupu w ramach uzupełnienia istniejących braków służyć będzie do przeprowadzania badań, testowaniu nowych rozwiązań, doskonaleniu istniejących procesów, jak również praktycznemu szkoleniu i podnoszeniu kompetencji pracowników.