Miesiąc: styczeń 2021

  • -

Zaproszenie na sesję naukową Intelligent Management Information Systems 2021

Category : Aktualności

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w sesji naukowej Intelligent Management Information Systems IMIS 2021 http://kes2021.kesinternational.org/cms/userfiles/is26.pdf w ramach międzynarodowej konferencji naukowej


25th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems 2021 http://kes2021.kesinternational.org/

Sesja ta obejmuje szerokie spektrum tematów związanych z systemami inteligentnymi i zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w systemach informacyjnych. Funkcję przewodniczących sesji pełnią dr hab. Marcin Hernes, prof. UE oraz dr Artur Rot.
Konferencja znajduje się na liście MNiSW (70 pkt.) i uwzględniona jest w rankingu CORE (kategoria B). Materiały z sesji zostaną wydane nakładem wydawnictwa Elsevier (Open Access).

Termin nadsyłania artykułów to 2 kwietnia 2021 http://kes2021.kesinternational.org/cms/userfiles/is26.pdf  

Serdecznie zapraszamy!                                      

Artur Rot e-mail: artur.rot@ue.wroc.pl

Marcin Hernes  e-mail: marcin.hernes@ue.wroc.pl


  • -

Wykład otwarty pt. Kluczowe technologie przemysłu 4.0

Category : Aktualności

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na wykład otwarty pt.: Kluczowe technologie Przemysłu 4.0, który odbędzie się 28 stycznia 2021 (czwartek) w godz. 10.00-11.30 (online) na platformie MS Teams. Wykład poprowadzi    dr. Krzysztofa Hauke z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 
 
 
Dołączyć do wykładu można używając link: bit.ly/2Gq4Rdb lub wpisując kod: xxsg54o Wykład ma charakter popularyzatorski i odbywa się w ramach Projektu Level 4.0 | Digital Innovation Hub https://www.level4dih.pl/ 
 
Kolejny wykład otwarty w ramach tego projektu  dotyczyć będzie problematyki sztucznej inteligencji, a w szczególności NLP – Natural Language Processing i zostanie zaprezentowany przez prof. Bogdana Franczyka z Katedry Systemów Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. O wydarzeniu tym będziemy informować w kolejnej korespondencji.
 
 
Uprzejmie prosimy o rozpropagowanie niniejszej informacji wśród potencjalnie zainteresowanych osób.