Projekt ActGo-Gate

projectUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu został jednym z partnerów w międzynarodowym konsorcjum, które otrzymało grant na finansowanie projektu w ramach szóstego międzynarodowego konkursu w Programie Wspólnym Ambient Assisted Living (AAL).
Budżet projektu wynosi 1,5 mln zł na okres 3 lat, a tytuł projektu to: „Active Retiree and Golden Workers Gate” (ActGo-Gate), czyli „Bramy do aktywności w wieku dojrzałym”.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz trzy państwa stowarzyszone (Izrael, Norwegia, Szwajcaria), dostrzegając zjawisko starzenia się społeczeństwa, wyszły z inicjatywą badawczo-rozwojową, której celem jest poprawa jakości życia osób dojrzałych oraz aktywnych emerytów poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do samorealizacji i aktywizacji na polu życia zawodowego i społecznego. W ramach międzynarodowego konsorcjum instytucji i uczelni, w którym są: Uniwersytet St. Gallen − Institute of Information Management, Business Engineering Institute, Benevol St. Gallen i Clavis IT (ze Szwajcarii) oraz Entwicklungszentrum Gut altwerden GmbH i Alster Service Center GmbH (z Niemiec), nasz Uniwersytet zajmuje się stworzeniem elektronicznej platformy oferowania, zamawiania, dostarczania i rozliczania usług dla konsumentów, adresując pomysł właśnie do osób starszych. Platforma ta nosi nazwę ActGo-Gate.

Projekt wystartował 1 grudnia 2014 roku i zakończył się w 2018 roku. Był wynikiem współpracy z Uniwersytetem w St. Gallen w ramach umowy Independent Living realizowanej w Katedrze Systemów Informacyjnych. Opiekunem naukowym projektu był prof. Leszek Maciaszek, a funkcję kierownika pełniła dr Wiesława Gryncewicz.

Więcej na temat projektu można dowiedzieć się na stronie projektu: http://actgo-gate.ue.wroc.pl/