Miesiąc: wrzesień 2020

  • -

  • -

  • -

Nowa strona projektu Level 4.0 | Digital Innovation Hub

Category : Aktualności

Miło nam zakomunikować, iż ruszyła nowa strona projektu Level 4.0 | Digital Innovation Hub.

Strona jest dostępna pod adresem: https://www.level4dih.pl/

Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum 5 podmiotów: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocławski Park Technologiczny, Balluff Sp z.o.o oraz TestArmy Group. Z ramienia UE we Wrocławiu, projekt realizuje Katedra Systemów Informacyjnych oraz współpracujący z nią eksperci.

W ramach przedsięwzięcia powstaje centrum usług eksperckich, doradczych oraz wdrożeniowych, z zakresu innowacyjnych technologii, rozwiązań biznesowych oraz kompetencji niezbędnych do sprawnego rozwoju i konkurowania w ramach czwartej rewolucji przemysłowej. Nadrzędnym celem DIH jest przekazywanie wiedzy oraz szerzenie idei Przemysłu 4.0 wśród lokalnych przedsiębiorstw, jednostek otoczenia biznesu, grup badawczych, instytucji rządowych oraz edukacyjnych. Infrastruktura należąca do konsorcjum oraz ta planowana do zakupu w ramach uzupełnienia istniejących braków służyć będzie do przeprowadzania badań, testowaniu nowych rozwiązań, doskonaleniu istniejących procesów, jak również praktycznemu szkoleniu i podnoszeniu kompetencji pracowników.