Zaproszenie na sesję naukową Intelligent Management Information Systems 2021

  • -

Zaproszenie na sesję naukową Intelligent Management Information Systems 2021

Category : Aktualności

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w sesji naukowej Intelligent Management Information Systems IMIS 2021 http://kes2021.kesinternational.org/cms/userfiles/is26.pdf w ramach międzynarodowej konferencji naukowej


25th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems 2021 http://kes2021.kesinternational.org/

Sesja ta obejmuje szerokie spektrum tematów związanych z systemami inteligentnymi i zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w systemach informacyjnych. Funkcję przewodniczących sesji pełnią dr hab. Marcin Hernes, prof. UE oraz dr Artur Rot.
Konferencja znajduje się na liście MNiSW (70 pkt.) i uwzględniona jest w rankingu CORE (kategoria B). Materiały z sesji zostaną wydane nakładem wydawnictwa Elsevier (Open Access).

Termin nadsyłania artykułów to 2 kwietnia 2021 http://kes2021.kesinternational.org/cms/userfiles/is26.pdf  

Serdecznie zapraszamy!                                      

Artur Rot e-mail: artur.rot@ue.wroc.pl

Marcin Hernes  e-mail: marcin.hernes@ue.wroc.pl