Miesiąc: marzec 2019

Projekt HeartBIT 4.0 w ramach programu Horyzont 2020

Category : Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że zespół Pracowników z Instytutu Informatyki Ekonomicznej w składzie: prof. Leszek Maciaszek (koordynator i opiekun naukowy), prof. Bogdan Franczyk, dr Maciej Pondel i dr Artur Rot, pozyskał finansowanie dla projektu, który będzie realizowany w ramach prestiżowego programu Horyzont 2020 (Twinning Programme). Celem projektu HeartBIT 4.0Application of innovative Medical Data Science technologies for heart diseases jest przeprowadzenie serii szkoleń, warsztatów, konsultacji oraz opracowanie materiałów dla pracowników z Katedry i Kliniki Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu m.in. w zakresie zastosowania nowoczesnych technologii Big Data, technik Data Science i uczenia maszynowego w medycynie oraz bezpieczeństwa danych medycznych. Nasza Uczelnia wraz z Technische Universität Dresden, Universität Leipzig i Vysoká Škola Ekonomická v Praze pełnić będzie rolę „Excellence Partner” dla  koordynatora i głównego beneficjenta projektu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Czas realizacji projektu to 36 miesięcy, a jego budżet to ok. 788 000 Euro (w tym ok. 62 000 Euro UE we Wrocławiu).


Zapraszamy na e-czwartki

Category : Aktualności

Serdecznie zapraszamy na e-czwartki, organizowane przez koło naukowe Elektron. Więcej szczegółów:
https://www.facebook.com/events/2256206644419024/

Najbliższe spotkanie, organizowane pod hasłem „Esport, czy można na tym zarobić?” odbędzie się 14.03.2019 w godz. 16.00-18.00 w sali 205 bud. CKU, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Osoba do kontaktu: dr Łukasz Łysik lukasz.lysik@ue.wroc.pl