Konferencje naukowe

conf

Od kilku lat Pracownicy Katedry Systemów Informacyjnych są inicjatorami lub współorganizatorami kilku ważnych i prestiżowych międzynarodowych konferencji naukowych. Konferencje te stały się szerokim forum wymiany doświadczeń z zakresu szeroko rozumianej informatyki ekonomicznej. W ramach nich podjęta zostaje dyskusja na temat m.in. identyfikacji i modelowania procesów i usług dla potrzeb społeczeństwa informacyjnego, a także udziału środowisk naukowych i firm w procesie wykorzystania możliwości, jakie niosą nowoczesne systemy i technologie informatyczne. Obok przedstawicieli środowisk akademickich z całego świata, udział w konferencjach biorą reprezentanci firm, zajmujących się produkcją, integracją i wdrażaniem systemów informatycznych, a także przedstawiciele wydawnictw naukowych i profesjonalnych.

Pracownicy Katedry są zaangażowani w organizację i współorganizację dużych corocznych konferencji międzynarodowych, w tym:

 

ENASEInternational Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering

enase


FedCSISFederated Conference on Computer Science and Information Systems

fedcsis


ICEISInternational Conference on Enterprise Information Systems

iceis1


ICSOFTInternational Conference on Software Engineering and Applications

icsoft


EHST – International Symposium on e-Health Services and Technologies

ehst


SIZO – Konferencja Systemy informacyjne w zarządzaniu organizacją. Nauka. Dydaktyka. Praktyka 


W dniach od 28 czerwca do 1 lipca 2012 roku na UE we Wrocławiu gościliśmy naukowców z całego świata, gdyż odbyły się wtedy jednocześnie dwie międzynarodowe prestiżowe konferencje, których współorganizatorami byli pracownicy Katedry.
Pierwszą z nich była międzynarodowa konferencja ENASE 2012 – 7 th International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering. Misją tej corocznej konferencji jest to aby stała się ona międzynarodowym forum dyskusji, wymiany doświadczeń i publikacji wyników badań ekspertów branży IT w obszarze nowych metod stosowanych w inżynierii oprogramowania. Poprzednie edycje niniejszej konferencji odbywały się w następujących miejscach: Erfurt – Niemcy (2006), Barcelona – Hiszpania (2007), Madera – Portugalia (2008), Mediolan – Włochy (2009), Ateny – Grecja (2010), Pekin – Chiny (2011). Wszystkie aktualne informacje dotyczące konferencji znaleźć można na stronie internetowej:www.enase.org.

Drugą konferencją była ICEIS 2012 – 14th International Conference on Enterprise Information Systems. Podobnie jak w przypadku konferencji ENASE, jej organizatorem obok Instytutu INSTICC z Portugali są pracownicy Katedry Systemów Informacyjnych UE we Wrocławiu (a w szczególności prof. Leszek Maciaszek, dr Artur Rot, dr Wiesława Gryncewicz). Konferencja jest organizowana również we współpracy z The Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI) oraz The Institute of Electronics Information and Communication Enginners (IEICE).
Celem tej konferencji jest między innymi integracja naukowców i praktyków zainteresowanych tematyką aplikacji i systemów informatycznych w biznesie. W ramach konferencji odbędzie się jednocześnie kilka sesji dotyczących różnych aspektów zastosowań technologii i systemów informatycznych w organizacjach.
We Wrocławiu odbyła się 14 edycja tej konferencji, poprzednie odbywały się w następujących miejscach: Setubal – Portugalia (1999), Stafford – Wielka Brytania (2000), Setubal – Portugalia (2001), Ciudad Real – Hiszpania (2002), Angers – Francja (2003), Porto – Portugalia (2004), Miami – USA (2005), Pafos – Cypr (2006), Funchal, Madera – Portugalia (2007), Barcelona – Hiszpania (2008), Mediolan – Włochy (2009), Ateny – Grecja (2010), Pekin – Chiny (2011). Wszystkie aktualne informacje dotyczące konferencji znaleźć można na stronie internetowej: www.iceis.org