Miesiąc: maj 2017


Udział pracowników w konferencjach międzynarodowych w Porto

Category : Aktualności

W dniach 23-30 kwietnia 2017 pracownicy Katedry Systemów Informacyjnych: prof. Leszek Maciaszek, dr Wiesława Gryncewicz oraz dr Artur Rot aktywnie uczestniczyli w następujacych konferencjach międyznarodowych w Porto:

  • The 19th International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS) – www.iceis.org
  • The Intenational Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering (ENASE) – www.enase.org
  • The International Conference on Information and Communication Technologies for Ageing Well and e-Health (ICT4AWE) – www.ict4ageingwell.org

Prof. Leszek Maciaszek pełnił funkcję przewodniczącego komitetu programowego konferencji ENASE oraz współprzewodniczącego komitetu konferencji ICT4AWE. Podczas konferencji ICT4AWE dr Artur Rot pełnił funkcję Session Chair sesji Telemedicine and e–Health. Opublikowany artykuł pt. „Design and Assessment of User Interface Optimized for Eldery People. A Case Study of ActGo-Gate Platform” autorstwa Artur Rota, Wiesławy Gryncewicz i Roberta Kutery został wyróżniony jako Best Poster.

Best Poster Award Certificate