Miesiąc: marzec 2020

Konferencja ICCCI 2020 – termin nadsyłania artykułów

Category : Aktualności

Dnia 15.03.2020 mija termin nadsyłania artykułów na współorganizowaną przez Katedrę Systemów Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu konferencję


12th International Conference on Computational Collective Intelligence 2020 https://iccci.pwr.edu.pl/2020/
(27-29 lipca 2020, Da Nang, Wietnam)

Konferencja organizowana jest przez Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Vietnam-Korea Information Technology College we współpracy z IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) oraz ERCIS (European Research Center for Information Systems).  W szczególności zachęcamy do nadsyłania artykułów na sesję specjalną Special Session on Intelligent Management Information Systems 2020 w ramach niniejszej konferencji:
https://iccci.pwr.edu.pl/2020/download/ICCCI_2020_Special_Session_(IMIS_2020)_CFP_v.2.0.pdf

Zakwalifikowane artykuły ukażą się nakładem wydawnictwa Springer w ramach serii Lecture Notes in Computer Science/Lecture Notes in Artificial Intelligence (jako rozdział w monografii Springer). Chcielibyśmy również zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż materiały z niniejszej konferencji z ubiegłych lat należą do 25% najczęściej pobieranych publikacji naukowych ze stron wyd. Springer.

Termin nadsyłania artykułów to 15 marca 2020 poprzez system easychair https://www.easychair.org/conferences/?conf=iccci20200  

Serdecznie zapraszamy!