Miesiąc: czerwiec 2018

 • -

 • -

Rekrutacja na studia podyplomowe Cyber Security Management

Category : Aktualności

Rozpoczynamy rekrutację na studia podyplomowe Cyber Security Management. Studia organizowane są przy współpracy Instytutu Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz firmy IBM Polska i IBM New York Cyber Security Innovation. Studia są dedykowane absolwentom kierunków informatycznych, którzy chcą rozwijać swoją karierę zawodową w obszarze zarządzania Cyber Security oraz odgrywać kluczową rolę w zarządzaniu bezpieczeństwem danych i informacji w organizacjach wykorzystujących, jako trwały element zdobywania przewagi konkurencyjnej technologie informacyjno-komunikacyjne. Podkreślić należy, że studia ukierunkowane są na kształcenie menedżerów będących jednocześnie specjalistami w zakresie Cyber Security.

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy: https://bit.ly/2yCfYuC


 • -

Wizyta i wykłady Profesora Jörga Beckera na UE we Wrocławiu

Category : Aktualności

W dniach 18.06.2018 i 20.06.2018 na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu gościliśmy  Profesora Jörga Beckera, który przedstawił 2 wykłady otwarte dla pracowników i studentów Uczelni:” Retail Information Systems – A Framework” i  “E- government – Think digitalization to its end”.

Profesor jest znanym i cenionym na świecie ekspertem w dziedzinie modelowania i zarządzania procesami biznesowymi. W obszarze elektronicznych systemów sprzedaży detalicznej Profesor Jörg Becker jest najczęściej cytowanym naukowcem na świecie. Profesor jest autorem i współautorem ponad 700 publikacji naukowych!

Współorganizatorem wydarzeń byli pracownicy Katedry Systemów Informacyjnych.

 


 • -

Wizyta gości z Macquarie University

Category : Aktualności

W dniach 04.06.2018-08.06.2018 gościliśmy na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Prof. Deborah Richards i Dr. Petera Buscha z Department of Computing na Macquarie University w Sydney, w Australii.

Prof. Deborah Richards przedstawiła wykład pt. „Intelligent Virtual Agents for Education, Training and Health„, natomiast Dr. Peter Busch poprowadził seminarium naukowe pt. „Selected Information Systems research approaches, with a focus on the Knowledge Management characteristics of specific organisations„.


 • -

Firma Comarch oferuje bezpłatne warsztaty dla studentów

Category : Aktualności

Zapraszamy, przed Tobą 3 kroki do udziału w bezpłatnym szkoleniu:

1.    Wejdź w podane poniżej linki, wybierz interesujące Cię szkolenie i porównaj z terminami dostępnymi w grafice poniżej

•    Kurs Adobe Photoshop
•    Kurs Excel 2016
•    Szkolenie analizy danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel
•    Power BI – analiza oraz wizualizacja danych
•    Programowanie.NET
•    Kurs SQL – język dostępu do bazy danych
•    Tworzenie aplikacji Internetowych z wykorzystaniem ASP.NET Core
•    Szkolenie MS Excel 2016
•    VBA w MS Excel (cz. 1) podstawy programowania
•    Zaawansowany język SQL i analiza danych w Oracle

2.    Zarejestruj się na szkolenie wypełniając formularz dostępny na stronie: https://www.comarch.pl/szkolenia/. Formularz prosimy wysłać na adres: edukacja.erp@comarch.pl  Rejestracja możliwa będzie od 15.06.2018 r. Wcześniejsze aplikacje nie będą brane pod uwagę.
3.    Upewnij się, że Twoja rejestracja została zakończona pomyślnie. Sprawdź swoją skrzynkę mailową lub skontaktuj się poprzez adres: edukacja.erp@comarch.pl
Przeczytaj – znajdziesz tu ważne dla Ciebie informacje!

Przykładowe szkolenia, w których możecie wziąć udział za darmo:

tabela_v2
 •   Organizatorem Usług Szkoleniowych jest COMARCH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 31-864, al. Jana Pawła II 39A wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057567, NIP: 677-00-65-406, REGON 350527377,  wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 8.133.349,00 zł, kapitał zakładowy został wpłacony w całości.

 

 •    Parametry szkoleń stacjonarnych:

a.    godzina szkoleniowa/lekcyjna = 45 min zegarowych
b.    dzień szkoleniowy trwa nie dłużej niż 8 godzin lekcyjnych
c.    dzień szkoleniowy zawiera co najmniej 2 przerwy 15 min i jedną dłuższą przerwę (od 30 do 60 min);
d.    łączny czas trwania dnia szkoleniowego nie przekracza 8 godzin zegarowych
e.    jednorazowo szkolenia nie trwają dłużej niż 5 następujących po sobie dni szkoleniowych

 • Oferowane przez Comarch Szkolenia odbywają się  jedynie w terminach wyszczególnionych w tabeli. Są one w 100% bezpłatne.
 • Uczestnikiem szkoleń może być tylko i wyłącznie osoba posiadająca status studenta.
 • Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 • W przypadku odwołania Szkolenia, Organizator zaproponuje Uczestnikom inny termin Szkolenia.

Wszystkich studentów zachęcamy do skorzystania z oferty szkoleniowej Comarch. Prosimy jednocześnie o przemyślane rezerwacje.