Artur Rot

pl_pl en

Dr Artur Rot, Prof. UEW
Kierownik Katedry Systemów Informacyjnych

Pełnione funkcje:

 • Kierownik Katedry Systemów Informacyjnych
 • Kierownik projektu Level 4.0 | Digital Innovation Hub https://www.level4dih.pl/
 • Członek Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (2016-2020; 2020- )
 • Członek Senackiej Komisji do spraw Kadr Naukowych i Nauki (2020- )
 • Członek Senackiej Komisji do spraw Współpracy z Biznesem (2016-2020)
 • Członek Rady Wydziału Zarządzania (2019-2020; 2020- )
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej (2019- ),
 • Pełnomocnik JM Rektora w Radzie Klastra Naukowo-Technologicznego „Dolnośląski Klaster Cyberbezpieczeństwa” (2019- )
 • Pełnomocnik JM Rektora w Radzie Dolnośląskiego Centrum Przemysłu 4.0 (2019 – )
 • Pełnomocnik JM Rektora w Radzie Użytkowników WASK (2016- )
 • Pełnomocnik JM Rektora ds. Utworzenia Centrum Informatycznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (2011-2012) (wywiad w czasopiśmie Portal UE)
 • Pełnomocnik JM Rektora ds. Inauguracji Roku Akademickiego (2006-2013)
 • Pełnomocnik JM Rektora ds. Święta Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (2006-2013)
 • Członek komitetu redakcyjnego czasopisma „Business Informatics” (2020- ), http://businessinformatics.ue.wroc.pl
 • Członek komitetu redakcyjnego Prac Naukowych UE we Wrocławiu (2013-2020)
 • Członek zarządu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej (NTIE) (2006-2014)
 • Członek Komisji Konkursu Prac Dyplomowych NTIE (2017-2019)
 • Realizacja projektów: ActGo-Gate (Europejski Program AAL), Independent Living (Umowa z Uniwersytetem w St. Gallen, Szwajcaria), LOGICAL, HeartBIT 4.0 (Horyzont 2020), InnoLab, Level 4.0 | Digital Innovation Hub: Technologiczna Fabryka Ucząca dla Przemysłu Przyszłości (kierownik projektu)
 • Członek stowarzyszenia IAENG (International Association of Engineers, USA) (2007-)
 • Członek Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, Portugal) (2012-)
 • Członek International Institute of Informatics and Systemics (IIIS, USA) (2005-)
 • Członek komitetów programowych międzynarodowych konferencji: ICCCI, ICEIS, ENASE, BIS, FedCSIS, AITM, EAIS, INSERT, ICEIS 2017, ICEIS, ACIT, WMSCI, IMETI, IMCIC, ICTA, FTNCT 2020 i innych
 • Przewodniczący komitetu organizacyjnego międzynarodowych konferencji: ENASE 2012, ICEIS 2012 (więcej – artykuł w czasopiśmie Portal UE)
 • Członek Centrum Kompetencyjnego IT in Service Economy CC ITSE
 • Recenzent artykułów m.in. w Kwartalniku Zarządzanie i Finanse Uniwersytetu Gdańskiego, miesięcznika Studia Oeconomica Posnaniensia
 • Wykładowca na studiach MBA i studiach podyplomowych

Staże/wizyty studyjne:

Główne obszary zainteresowań naukowych:

 • bezpieczeństwo systemów informatycznych,
 • Industry 4.0
 • technologia blockchain,
 • zarządzanie ryzykiem IT,
 • cloud computing,
 • sztuczna inteligencja/uczenie maszynowe,
 • zastosowanie systemów informatycznych w organizacjach.
 • Autor ponad 120 publikacji z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych, ryzyka IT, cloud computingu, zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych w organizacjach gospodarczych, sztucznej inteligencji/uczenia maszynowego.

Członek komitetów programowych międzynarodowych konferencji:

 • ENASE 2013 (International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering)
 • ICEIS 2013 (International Conference on Enterprise Information Systems)
 • Emerging Aspects in Information Security (EAIS’14-16)
 • PhD Symposium co-located with 16th International Conference on Business Information Systems (BIS 2013)
 • Conference on Advanced Information Technologies for Management (AITM)
 • International Conference on Computational Collective Intelligence (ICCCI)
 • International Conference on Advanced Information and Communication Technologies (ACIT)

Inne osiągnięcia i wyróżnienia:

 • Wyróżniony 25 nagrodami JM Rektora UE we Wrocławiu za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną
 • Wyróżnienie za osiągnięcia na polu pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej Medalem 65-lecia Uczelni, przyznanym przez Kierownictwo Uczelni podczas Święta UE we Wrocławiu w 2012 roku

Prowadzone wykłady, ćwiczenia i szkolenia:

 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych,
 • Sieci komputerowe i bezpieczeństwo,
 • Technologie informacyjne,
 • Informatyka w zarządzaniu,
 • Systemy informacyjne w zarządzaniu,
 • Computer Science
 • Computer Networks and Security,
 • Information and Communication Technologies
 • Fundamentals of Information Systems,
 • Management Information Systems,
 • System Analysis & Design,
 • Seminaria – promotor prac magisterskich,
 • Promotor prac dyplomowych w ramach studiów podyplomowych Cyber Security Management,
 • Wykładowca na studiach MBA – Transformacje i innowacje cyfrowe.

Kontakt

artur.rot@ue.wroc.pl
http://ksi.ue.wroc.pl/index.php/artur-rot/
211160-4610427149www.linkedin.com/in/artur-rot
           www.researchgate.net/profile/Artur_Rot
    ue-wroc.academia.edu/ArturRot

Katedra Systemów Informacyjnych
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław, Polska
p. 708, bud. Z
+48 71 3680 379 (sekretariat, p. 714 bud. Z)
+48 71 3680 369