Miesiąc: luty 2020

HeartBIT_4.0 – relacja na stronach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Category : Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem dotyczącym projektu HeartBIT 4.0, zamieszczonym na stronach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

https://www.lekarski.umed.wroc.pl/content/heartbit40-pierwsze-spotkanie-partnerow-projektu

 


Inauguracja projektu HeartBIT 4.0

Category : Aktualności

W dniu 31.01. odbyła się oficjalna inauguracja międzynarodowego projektu pt. HeartBIT_4.0 – Application of innovative Medical Data Science technologies for heart diseases, finansowanego w ramach programu Horyzont2020. 

Autorem projektu jest zespół pracowników w składzie: prof. Leszek Maciaszek (koordynator i opiekun naukowy), prof. Bogdan Franczyk, dr Maciej Pondel i dr Artur Rot. W ramach projektu HeartBIT 4.0 zespół przeprowadzi serię szkoleń, warsztatów, konsultacji oraz opracuje materiały dla pracowników z Katedry i Kliniki Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu m.in. w zakresie zastosowania nowoczesnych technologii Big Data, technik Data Science i uczenia maszynowego w medycynie oraz bezpieczeństwa danych medycznych. Nasza Uczelnia wraz z Technische Universität Dresden, Universität Leipzig i Vysoká Škola Ekonomická v Praze pełnić będzie rolę „Excellence Partner” dla  koordynatora i głównego beneficjenta projektu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Czas realizacji projektu to 36 miesięcy, a jego budżet to ok. 788 000 Euro. 
Spotkanie otworzył prof. dr hab. Edmund Cibis, prorektor UE we Wrocławiu ds. Studenckich i Kształcenia. Wystąpienia podczas inauguracji mieli zarówno przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk. Wykład inauguracyjny poprawadził dr Maciej Pondel.
Horyzont 2020 to program ramowy w zakresie badań naukowych oraz innowacji, największy projekt realizowany przez Unię w zakresie badań i innowacji.  Jego budżet wynosi 80 mld Euro, z czego 2,8 mld  zostanie przeznaczone na badania naukowe oraz innowacje.
Struktura programu opiera się na trzech filarach:
1.    Doskonała baza naukowa
2.    Wiodąca pozycja w przemyśle
3.    Wyzwania społeczne, w zakresie:
Horyzont 2020 to połączenie 3 inicjatyw rozwoju nauki realizowanych w Europie:
1.    7 PR – Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego
2.    EIT – Europejski Instytut Innowacji i Technologii
3.    CIP – Instrumenty wsparcia innowacyjności Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji