Centrum kompetencji

idea-bulb-paperCentrum Kompetencji IT in Service Economy (CC ITSE – itse.ue.wroc.pl) jest inicjatywą badawczo-rozwojową stworzoną przez Katedrę Systemów Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Centrum prowadzi projekty badawczo-rozwojowe we współpracy z innymi instytucjami, przedsiębiorstwami i organizacjami rządowymi oraz społecznymi z całej Europy.

Centrum zostało uruchomione w październiku 2013 roku, jednak jego historia sięga września 2012. Została wówczas podpisana umowa o współpracy między Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu i Uniwersytetem w St. Gallen w Szwajcarii, która zakłada realizowanie wspólnych prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie Niezależnego Życia (Independent Living – IL). Rezultatem tej współpracy było wprowadzenie na rynek w październiku 2014 platformy Amiona, która wprowadza nowe możliwości w zakresie oferowania i pośredniczenia usług społecznościom lokalnym.

Misją CC ITSE jest prowadzenie badań mających na celu usprawnianie i wzmocnienie rozwiązań IT wspierających społeczeństwo poprzez rozwój platform Inżynierii Życia i Zarządzania Zdrowiem (Lifestyle Engineering & Health Management) oferujących pośredniczenie, negocjowanie i dostarczanie szerokiej gamy usług do konsumentów. Celem jest umożliwienie w szczególności osobom starszym (w wieku przedemerytalnym lub emerytalnym, zdrowych i z problemami zdrowotnymi) aktywnego życia pod względem społecznym i ekonomicznym.

Z punktu widzenia IT, ideą Centrum jest dostarczanie innowacyjnych systemów i rozwiązań uwzględniających współczesne przesunięcie paradygmatu przetwarzania danych w kierunku nauki o usługach, Cloud Computing, łączności mobilnej, procesów biznesowych oraz partycypacji społecznej. Więcej na stronie internetowej naszego Centrum Kompetencji: itse.ue.wroc.pl

itse

Centrum ITSE jest członkiem m.in. Instytutu IATI. Instytut Autostrada Technologii i Innowacji (IATI) to wirtualny instytut stworzony z myślą o zintegrowaniu prac naukowo-badawczych przez trzy środowiska: uczelnie wyższe, niezależne instytuty badawcze i przedsiębiorstwa. Więcej…

iati