Współpraca międzynarodowa

woman-hand-smartphone-deskPracownicy Katedry utrzymują stałe kontakty z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i środowiskami naukowymi. Nawiązano formy współpracy z placówkami akademickimi na świecie, m.in. w USA, Australii, Indiach, Szwajcarii, Portugalii, Francji, Austrii oraz Niemczech.

W ramach porozumienia dotyczącego międzynarodowej wymiany studentów, Katedra współpracuje z wieloma Uczelniami zagranicznymi w ramach programu IS:link – the International Exchange Network for students in Information SystemsIS:link

Współpraca krajowa obejmuje kontakty w wieloma Uczelniami, wśród których wymienić można takie jak: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Szczeciński, Politechnika Częstochowska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i wiele innych.

W ramach projektów i badań naukowych oraz współpracy dydaktycznej pracownicy Katedry współpracują m.in. z następującymi uczelniami, instytucjami i firmami:

cooper

ketteringwordmark                                  logo_ctg-compliant

Przy organizacji międzynarodowych konferencji naukowych Katedra współpracuje z portugalskim Instytutem INSTICC (the Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication). Efektem tej współpracy jest współorganizacja i uczestnictwo pracowników Katedry w wielu prestiżowych konferencjach (czytaj więcej).

insticc2