Miesiąc: październik 2017

  • -

Spotkanie członków konsorcjum projektu ActGo-Gate

Category : Aktualności

W dniach 18.10.-19.10.2017 pracownicy Katedry gościli na Uniwersytecie w St. Gallen w Szwajcarii w ramach podsumowującego spotkania członków konsorcjum realizującego projekt ActGo-Gate. W spotkaniach i warsztatach brali udział partnerzy Katedry, reprezentujący różne uczelnie, organizacje i firmy z Niemiec oraz Szwajcarii. Ze strony Katedry Systemów Informacyjnych w spotkaniach brali udział: dr Wiesława Gryncewicz, mgr Robert Kutera, mgr Paweł Gibalski, inż. Paweł Szpak, mgr Paweł Kuczyński.

Celem spotkania były liczne wielostronne uzgodnienia w zakresie zaplanowania końcowych prac oraz raportowania uzyskanych wyników na poziomie technologicznym, merytorycznym, biznesowym oraz organizacyjnym. Uzgadniane były również kwestie komercjalizacji i upowszechniania teoretycznych i praktycznych rezultatów projektu ActGo-Gate.

Projekt jest wynikiem współpracy UE we Wrocławiu z Uniwersytetem w St. Gallen w ramach umowy Independent Living realizowanej w Katedrze Systemów Informacyjnych. Nasza Uczelnia jest jednym z partnerów w międzynarodowym konsorcjum, które otrzymało grant na finansowanie projektu w ramach szóstego międzynarodowego konkursu w Programie Wspólnym Ambient Assisted Living (AAL). W ramach międzynarodowego konsorcjum instytucji i uczelni, w którym są: Uniwersytet St. Gallen − Institute of Information Management, Business Engineering Institute, Benevol St. Gallen i Clavis IT (ze Szwajcarii) oraz Entwicklungszentrum Gut Altwerden GmbH i Alster Service Center GmbH (z Niemiec), nasz Uniwersytet zajmuje się stworzeniem elektronicznej platformy oferowania, zamawiania, dostarczania i rozliczania usług dla konsumentów, adresując pomysł do osób starszych.

Więcej o projekcie ActGo-Gate można przeczytać tutaj


  • -

Visual Paradigm

Category : Aktualności

As an Academic Training Partner of Visual Paradigm, Wroclaw University of Economics is issued software tools for educational use, which cover UML, BPMN, Agile story mapping, etc.

 


  • -

  • -

Wyróżnienie za Summer School

Category : Aktualności

Podczas uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018 na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Pracownik Katedry Systemów Informacyjnych –  dr Ryszard Zygała został wyróżniony za dokonania zawodowe. Wyróżnienie przyznane zostało przez JM Rektora UE we Wrocławiu za zaangażowanie i profesjonalizm w realizacji wizerunkowego projektu Summer School IT.

Projekt IT Summer School został zainicjowany już 6 lat temu w Katerze Systemów Informacyjnych przez prof. Bogdana Franczyka i prof. Leszka Maciaszka, a nad całością przedsięwzięcia czuwał właśnie dr Ryszard Zygała.