Miesiąc: styczeń 2020

  • -

Wykład inauguracyjny w ramach projektu HeartBIT 4.0

Category : Aktualności

Zapraszamy na inaugurację międzynarodowego projektu pt. HeartBIT_4.0 – Application of innovative Medical Data Science technologies for heart diseases, finansowanego w ramach programu Horyzont 2020. Jest to już trzeci projekt realizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny pod szyldem prestiżowego programu ramowego, przyjętego przez Parlament Europejski i Komisję Europejską.

Autorem projektu jest zespół pracowników w składzie: prof. Leszek Maciaszek (koordynator i opiekun naukowy), prof. Bogdan Franczyk, dr Maciej Pondel i dr Artur Rot. W ramach projektu HeartBIT 4.0 zespół przeprowadzi serię szkoleń, warsztatów, konsultacji oraz opracuje materiały dla pracowników z Katedry i Kliniki Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu m.in. w zakresie zastosowania nowoczesnych technologii Big Data, technik Data Science i uczenia maszynowego w medycynie oraz bezpieczeństwa danych medycznych. Nasza Uczelnia wraz z Technische Universität Dresden, Universität Leipzig i Vysoká Škola Ekonomická v Praze pełnić będzie rolę „Excellence Partner” dla  koordynatora i głównego beneficjenta projektu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Czas realizacji projektu to 36 miesięcy, a jego budżet to ok. 788 000 Euro. 
Wykład inauguracyjny odbędzie się 31 stycznia 2020 roku w Sali P1, o godz. 12.30.

Horyzont 2020 to program ramowy w zakresie badań naukowych oraz innowacji, największy projekt realizowany przez Unię w zakresie badań i innowacji.  Jego budżet wynosi 80 mld Euro, z czego 2,8 mld  zostanie przeznaczone na badania naukowe oraz innowacje.
Struktura programu opiera się na trzech filarach:
1.    Doskonała baza naukowa
2.    Wiodąca pozycja w przemyśle
3.    Wyzwania społeczne, w zakresie:
Horyzont 2020 to połączenie 3 inicjatyw rozwoju nauki realizowanych w Europie:
1.    7 PR – Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego
2.    EIT – Europejski Instytut Innowacji i Technologii
3.    CIP – Instrumenty wsparcia innowacyjności Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji


  • -

Rozpoczęcie projektu HeartBit 4.0 w ramach programu Horyzont 2020

Category : Aktualności

W dniu 22.01.2020 na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu oficjalnie rozpoczęto realizację projektu HeartBit 4.0 w ramach programu Horyzont 2020. W spotkaniu konsorcjantów ze strony Uniwrsytetu Ekonomicznego we Wrocławiu uczestniczyli Maciej Pondel i Artur Rot, którzy przedstawili prezentacje dotyczące zespołu z UE we Wrocławiu, jego działalności naukowej i dydaktycznej w obszarze Data Science oraz Cybersecurity oraz jego zadań w ramach projektu. W spotkaniu udział wzięli także Bogdan Franczyk, Marcin Hernes oraz Katarzyna Jakubczyk z Centrum Zarządzania Projektami.

Informacja o projekcie HeartBit 4.0:

Zespół pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w skłądzie prof. Leszek Maciaszek, prof. Bogdan Franczyk, dr Maciej Pondel i dr Artur Rot, pozyskał finansowanie dla projektu, który będzie realizowany w ramach prestiżowego programu Horyzont 2020 (Twinning Programme).
Celem projektu HeartBIT 4.0 – Application of innovative Medical Data Science technologies for heart diseases jest przeprowadzenie serii szkoleń, warsztatów, konsultacji oraz opracowanie materiałów dla pracowników z Katedry i Kliniki Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, m.in. w zakresie zastosowania nowoczesnych technologii Big Data, technik Data Science i uczenia maszynowego w medycynie oraz bezpieczeństwa danych medycznych.
Nasza Uczelnia pełnić będzie rolę „Excellence Partner” w konsorcjum 5 Uniwersytetów z Polski, Niemiec i Czech. Konsorcjum tworzą Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Technische Universität Dresden, Universität Leipzig i Vysoká Škola Ekonomická v Praze.
Czas realizacji projektu to 36 miesięcy, a jego budżet to ok. 788.000 euro (w tym ok. 62.000 euro dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu).


  • -

Monografia „Towards Industry 4.0 — Current Challenges in Information Systems”

Category : Aktualności

Miło nam zakomunikować, iż wkrótce ukaże się monografia naukowa wydana nakładem wydawnictwa Springer pod tytułem „Towards Industry 4.0 – Current Challenges in Information Systems„. Redaktorami monografii są: Marcin Hernes, Artur Rot oraz Dorota Jelonek.

Więcej można przeczytać na stronach wyd. Sprnger: https://www.springer.com/gp/book/9783030404161

Ulotka informacyjna

 


  • -

Międzynarodowa konferencja ICCCI 2020, współorganizowana przez Katedrę Systemów Informacyjnych

Category : Aktualności

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej

12th International Conference on Computational Collective Intelligence 2020 https://iccci.pwr.edu.pl/2020/
(27-29 lipca 2020, Da Nang, Wietnam)

Konferencja organizowana jest przez Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Vietnam-Korea Information Technology College we współpracy z IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) oraz ERCIS (European Research Center for Information Systems).  W szczególności zachęcamy do nadsyłania artykułów na sesję specjalną Special Session on Intelligent Management Information Systems 2020 w ramach niniejszej konferencji:
https://iccci.pwr.edu.pl/2020/download/ICCCI_2020_Special_Session_(IMIS_2020)_CFP_v.2.0.pdf
Współprzewodniczącym sesji jest Artur Rot.

Zakwalifikowane artykuły ukażą się nakładem wydawnictwa Springer w ramach serii Lecture Notes in Computer Science/Lecture Notes in Artificial Intelligence (jako rozdział w monografii Springer). Chcielibyśmy również zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż materiały z niniejszej konferencji z ubiegłych lat należą do 25% najczęściej pobieranych publikacji naukowych ze stron wyd. Springer.

Termin nadsyłania artykułów to 31 stycznia 2020 poprzez system easychair https://www.easychair.org/conferences/?conf=iccci20200  

Serdecznie zapraszamy!