Koło naukowe

eczwartkiKatedra Systemów Informacyjnych prowadzi studenckie koło naukowe Biznesu Elektronicznego Bizon. Opiekunem koła jest dr Łukasz Łysik. Jedną z ciekawszych inicjatyw koła są cykliczne e-czwartki.

Misją koła naukowego jest „Kształtowanie praktycznej wiedzy studentów z zakresu biznesu elektronicznego oraz połączenie środowiska studenckiego z praktyką gospodarczą/potencjalnymi pracodawcami poprzez aktywną i krytyczną współpracę.”

„Łączyć akademicką wiedzę z praktyką gospodarczą” – oto jedna z naczelnych zasad Koła Naukowego Biznesu Elektronicznego Bizon. Bazując na tej regule, członkowie koła starają się kształtować sylwetkę absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na osobę atrakcyjną w oczach pracodawców.

Co więcej, aktywne partycypowanie w działaniach Elektronu pozwala efektywniej zaprezentować swoją osobę na prestiżowym rynku pracy.

Koło działa aktywnie już od 2009 roku.

Więcej na temat koła naukowego Elektron i jego inicjatyw można dowiedzieć się na profilu: https://www.facebook.com/knbizON/

ll2
Dr Łukasz Łysik
Opiekun koła naukowego Bizon
lukasz.lysik@ue.wroc.pl