Miesiąc: lipiec 2017

Nagroda za najlepszy artykuł na International Conference on ICT, Society and Human Beings

Category : Aktualności

W dn. 20-22 lipca br. pracownicy Katedry Systemów Informacyjnych: dr Karol Łopaciński oraz mgr Robert Kutera uczestniczyli w międzynarodowej konferencji naukowej: 10th International Conference on ICT, Society and Human Beings, będącej częścią multikonferencji  11th Multi Conference on Computer Science and Information Systems 2017, odbywającej się w Lizbonie (Portugalia).

Autorami referatu pt. “Business Model for Occupational Activation of Elderly People via the Service E-Marketplace Platform – Research Study of Polish Market” są: mgr Robert Kutera, dr Karol Łopaciński, dr Maja Leszczyńska oraz dr Wiesława Gryncewicz. Referat ten został nagrodzony nagrodą dla najlepszego referatu na konferencji (Best Paper Award of the conference).

Prezentowany artykuł był jednym z cyklu artykułów podsumowujących efekty prac w międzynarodowym projekcie ActGo-Gate, realizowanym w Katedrze Systemów Informacyjnych.

Certyfikat_Łopaciński_Kutera