Doktorat Honoris Causa

h-oesterle5 marca 2015 r. odbyło się Święto Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Głównym wydarzeniem tej uroczystości było nadanie prof. dr. Hubertowi Österle z Uniwersytetu w St. Gallen tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Promotorem honorowego doktoratu był prof. Bogdan Franczyk, a przewodniczącym komitetu organizacyjnego był dr Artur Rot. W uroczystości obok przedstawicieli władz Dolnego Śląska, miasta Wrocławia, władz wielu uczelni krajowych, brali udział także zaproszeni goście z uczelni z Niemiec i Szwajcarii.

Ważnym elementem aktywności Prof. H. Oesterle jest jego współpraca z Katedrą Systemów Informacyjnych. Współpraca ta dotyczy m.in. prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu Independent Living. Efektem tych prac jest m.in. platforma informatyczna „Appointment Coordination Service” służąca do koordynacji i zarządzania zamawianiem oraz elektronicznej dystrybucji szeroko pojętych usług. Dzięki współpracy zespołu profesora i Pracowników Katedry Systemów Informacyjnych pozyskano m.in. grant ActGo-Gate – Active Retiree and Golden Workers Gate, realizowany w ramach konsorcjum partnerów z Szwajcarii, Niemiec i Polski. Pozyskane środki finansowe na projekt to łącznie ponad 1 mln. 600 tys. Euro, z czego suma 375 tys. Euro przypadła dla UE we Wrocławiu W zamierzeniach konsorcjum są kolejne granty i projekty rozwojowe we współpracy z kilkoma instytucjami i organizacjami z Dolnego Śląska.

1 3 3-3 4