Przedmioty dydaktyczne

Startup Stock Photos

Wybrane przedmioty dydaktyczne prowadzone przez zespół Katedry Systemów Informacyjnych

moodle


Kursy dydaktyczne Katedry na platformie edukacyjnej moodle: ePortal

 
Przedmioty prowadzone w języku polskim:
 • Technologie informacyjne
 • Podstawy systemów informacyjnych
 • Systemy informacyjne zarządzania
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Analiza i projektowanie systemów
 • Sieci komputerowe i bezpieczeństwo
 • Języki modelowania procesów biznesowych
 • Interakcja człowiek-komputer
 • Inżynieria procesów biznesowych
 • Zarządzanie danymi i informacją w organizacji
 • Usługi sieciowe
 • Modelowanie potrzeb informacyjnych
 • Inżynieria oprogramowania
 • Integracja aplikacji i systemów
 • Optymalizacja i pozycjonowanie stron internetowych
 • Audyt systemów informatycznych
 • Administracja i utrzymanie systemów
 • Administrowanie systemami IT
 • Big Data
 • Big Data – analiza i predykcja
 • Programowanie aplikacji mobilnych
 • Wykorzystanie języka Python w analizie danych
 • Zastosowanie technologii Big Data
 • Zintegrowane systemy informacyjne
 • Business Intelligence i bazy danych
 • Seminaria licencjacki i magisterskie
 
Przedmioty prowadzone w języku angielskim:
 • Information Technology
 • Computer Science
 • Fundamentals of Information Systems
 • Management Information Systems
 • Systems Analysis & Design
 • Computer Networks & Security
 • IT Project Management
 • Business Process Modelling
 • Human-Computer Interaction
 • Internet Services
 • Integrated Information Systems
 • Programming of Mobile Applications
 • Big Data
 • Data Science
 • Data Science for Business
 • Software Engineering
 • Mobile Technologies