Miesiąc: kwiecień 2018

  • -

Udział Pracowników Katedry w konferencjach międzynarodowych na Maderze (Portugalia)

Category : Aktualności

W dniach 20-34 marca 2018 roku pracownicy Katedry Systemów Informacyjnych: prof. Leszek Maciaszek, dr Wiesława Gryncewicz oraz dr Artur Rot aktywnie uczestniczyli w następujacych konferencjach międzynarodowych, obywających się na Maderze (Portugalia):

  • The 20th International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS) – www.iceis.org
  • The Intenational Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering (ENASE) – www.enase.org
  • The International Conference on Information and Communication Technologies for Ageing Well and e-Health (ICT4AWE) – www.ict4ageingwell.org

Prof. Leszek Maciaszek pełnił funkcję przewodniczącego komitetu programowego konferencji ENASE oraz współprzewodniczącego komitetu konferencji ICT4AWE. Opublikowany artykuł pt. „Business Challenges and Technological Innovations Applied in the ICT Platform for Occupational Activation of Senior Citizens” autorstwa Wiesławy Gryncewicz, Artur Rota i Roberta Kutery był prezentowany podczas konferencji 4rd International Conference on Information and Communication Technologies for Ageing Well and e-Health.