Miesiąc: październik 2016

 • -

Rada Użytkowników Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (WASK)

Category : Aktualności

Dr Artur Rot został powołany na Pełnomocnika Rektora i przedstawiciela Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w Radzie Użytkowników Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (WASK). Sieć WASK łączy wrocławskie uczelnie oraz instytuty. Rada WASK sprawuje rolę opiniodawczą w stosunku do Centrum Sieciowo-Superkomputerowego zlokalizowanego na Politechnice Wrocławskiej. Aktualna Rada działa w kadencji od 2016 do 2020.

Więcej na stronie WCSS: http://www.wcss.wroc.pl/?c=static_wask&sid=91

 


 • -

Pracownicy Katedry Systemów Informacyjnych w komisjach Wydziałowych

Category : Aktualności

Dr Wiesława Gryncewicz została powołana do Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, natomiast dr Ryszard Zygała będzie członkiem Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów, w kadencji 2016-2020.


 • -

Prezentacja programów Fulbrighta

Category : Aktualności

Centrum Współpracy Międzynarodowej zapraszama pracowników naukowych, studentów oraz doktorantów na prezentację dotyczącą programów Fulbrighta, która odbędzie się 27.10.2016 (czwartek) o godz. 12.15 w sali 205 bud. A Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 


 • -

 • -

Obrony i zakończenie III edycji studiów podyplomowych Cybersecurity Management

Category : Aktualności

csm_obrona

15 października 2016 r. odbyły się obrony prac końcowych słuchaczy III już edycji studiów podyplomowych Cyber Security Management, organizowanych przez Katedrę Systemów Informacyjnych oraz firmę IBM. Opiekunem naukowym studiów jest prof. dr hab. Leszek Maciaszek, kierownikiem dr Maja Leszczyńska, a promotorem prac był dr Artur Rot. W komisji egzaminacyjnej zasiadał również przedstawiciel firmy IBM – pan Damian Starościc (Security Operations Centre (SOC) Manager).
W imieniu organizatorów, serdecznie dziękujemy zespołowi wykładowców, zarówno praktykom z dziedziny cyber-bezpieczeństwa, w tym licznemu gronu pracowników z firmy IBM, jak i wybitnym akademikom z uczelni krajowych i zagranicznych.

Jednocześnie informujemy, iż aktualnie trwa rekrutacja do IV edycji studiów podyplomowych Cyber Security Management. Szczegóły znajdują się na stronie:
http://ksi.ue.wroc.pl/index.php/studia-podyplomowe/

 


 • -

Studia podyplomowe Cybersecurity Management – rekrutacja przedłużona do 31.10.2016

Category : Aktualności

Zapraszamy na IV edycję Studiów Podyplomowych Cyber Security Management organizowanych przez Katedrę Systemów Informacyjnych UE we Wrocławiu we współpracy z IBM. Rekrutacja przedłużona do 31.10.2016.
Szczegóły: http://ksi.ue.wroc.pl/index.php/studia-podyplomowe/ i w załączonej ulotce.

Zapraszamy!!!

ULOTKA


 • -

Prezentacje z obron prac – Studia podyplomowe Cybersecurity Management

Category : Aktualności

Dostępne są wybrane prezentacje z obron prac dyplomowych w ramach studiów podyplomowych Cybersecurity Management. Promotorem poniższych prac był dr Artur Rot:

 • Bogusław Olszewski Advanced Persistent Threats. Ataki, metody zabezpieczeń, aspekty militarne – Prezentacja
 • Mateusz Pękala Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych jako element systemu zarządzania ciągłością działania (BCM – Business Continuity Management) – Prezentacja
 • Rafał Wielgus Praktyczne zasady zabezpieczania informacji na zgodność z PN ISO/IEC 27001 na przykładzie systemu operacyjnego Windows 7 – Prezentacja
 • Karolina Szuścik Techniczne i organizacyjne implikacje wejścia w życie Rozporządzenia eIDAS – Prezentacja
 • Wojciech Wróblewski Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa w nowoczesnych systemach motoryzacyjnych – Prezentacja

 


 • -

ASEA-UNINET

Category : Aktualności

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest pierwszym polskim uniwersytetem, który został akredytowany i przyjęty w poczet członków ASEAN-European Academic University Network (ASEA-UNINET). ASEA-UNINET jest organizacją skupiającą uniwersytety europejskie i południowo-wschodniej Azji, której celem jest promocja internacjonalizacji edukacji uniwersyteckiej i badań naukowych. Organizacja skupia 82 uniwersytety z 19 krajów. Współpraca uniwersytecka jest podzielona na cztery obszary tematyczne: (1) Science and Technology, (2) Economic and Social Sciences, (3) Health, Pharmacy and Medicine oraz (4) Humanities, Culture and Music. Prof. Leszek Maciaszek z Katedry Systemów Informacyjnych został desygnowany na funkcję Coordinator for Wroclaw University of Economics oraz Coordinator for Polish Universities.

 


 • -

Wyróżnienia dla pracowników Katedry

Category : Aktualności

Pracownicy Katedry Systemów Informacyjnych: Prof. Leszek Maciaszek, dr Wiesława Gryncewicz, dr Maja Leszczyńska i dr Artur Rot zostali wyróżnieni nagrodą indywidualną Rektora I stopnia za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w roku akademickim 2015/2016.