Doktoraty i habilitacje

pexels-photo-102694

Spis rozpraw habilitacyjnych:

 • 1998: Założenia teoretyczne robotyzacji systemu rachunkowości, Andrzej Bytniewski;
 • 2004: Dynamika systemu informacyjnego a racjonalność adaptacyjna: Teoretyczno-metodologiczne podstawy nowego ujęcia zasady racjonalności, Jacek Unold;

Spis rozpraw doktorskich:

 • 1994: Zastosowanie algorytmów kompresji tekstu w bankowych systemach informatycznych, Radosław Pruchnik, promotor: prof. dr hab. Adam Nowicki;
 • 1997: Modele integracji zasobów informacyjnych w gospodarczych systemach informatycznych, Cezary Stępniak, promotor: prof. dr hab. Adam Nowicki;
 • 1997: Modernizacja systemu informacyjno-decyzyjnego budownictwa mieszkaniowego w regionie. Podejście modelowe., Jacek Unold, promotor: prof. dr hab. Adam Nowicki;
 • 2000: Modelowanie zasobów informacyjnych dla systemu monitorowania konkurencyjnego otoczenia przedsiębiorstwa, Dorota Jelonek, promotor: prof. dr hab. Adam Nowicki;
 • 2002: Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach branży informatycznej, Ryszard Zygała, promotor: prof. dr hab. Adam Nowicki;
 • 2003: Model systemu informacyjnego controllingu. Podejście obiektowe, Iwona Chomiak-Orsa, promotor: prof. dr hab. Adam Nowicki;
 • 2003: Zarządzanie outsourcingiem systemu informatycznego dużych organizacji, Małgorzata Sobińska, promotor: prof. dr hab. Adam Nowicki;
 • 2004: Ocena efektywności systemów informacyjnych marketingu na przykładzie dużych przedsiębiorstw, Aneta Jarosz-Pałach, promotor: prof. dr hab. Adam Nowicki;
 • 2004: Zarządzanie jakością w procesie tworzenia oprogramowania. Podejście modelowe, Jacek Szymański, promotor: prof. dr hab. Adam Nowicki;
 • 2006: Zarządzanie bezpieczeństwem systemu informacyjnego na przykładzie przedsiębiorstw branży telekomunikacyjnej, Artur Rot, promotor: prof. dr hab. Adam Nowicki;
 • 2006: Modelowanie architektury marketingowej bazy danych w przestrzeni rynkowej, Monika Sitarska, promotor: prof. dr hab. Adam Nowicki;
 • 2006: Ilona Pawełoszek-Korek, promotor: prof. dr hab. Adam Nowicki;
 • 2006: Organizacyjne i technologiczne aspekty infrastrukturalnego systemu informacyjnego rządowej administracji skarbowej, Sebastian Gadomski, promotor: prof. dr hab. Adam Nowicki;
 • 2007: Doskonalenie jakości informacji w jednostkach administracji skarbowej, Wiesława Gryncewicz, promotor: dr hab. inż. Jacek Unold, prof. UE
 • 2008: Integracja systemów informatycznych w heterogenicznym środowisku rozproszonym, Andrzej Niesler, promotor: prof. dr hab. Adam Nowicki;
 • 2010: Modelowanie interakcji z użytkownikiem w systemach wspomagających zarządzanie wiedzą w organizacji, Gracja Niesler, promotor: prof. dr hab. Adam Nowicki;
 • 2013: Model procesu utrzymania zintegrowanego systemu informatycznego. Perspektywa dostawcy oprogramowania, Maja Leszczyńska, promotor: prof. dr hab. Adam Nowicki;
 • 2013: Zastosowanie metod szacowania i technologii informacyjnej w badaniu skuteczności promocji w Internecie, Karol Łopaciński, promotor: prof. dr hab. Adam Nowicki.