Category Archives: Aktualności


  • -

Wykład otwarty „Kluczowe technologie Przemysłu 4.0 – cz. II”

Category : Aktualności

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na wykład otwarty pt.: 

 Kluczowe technologie Przemysłu 4.0 – część II”

który odbędzie się 8 kwietnia 2021 (czwartek) o godzinie 10.00-11.30 (online) na platformie MS Teams. Wykład poprowadzony zostanie przez dr. Krzysztofa Hauke* z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

Dołączyć do wykładu można używając link: bit.ly/2Gq4Rdb lub wpisując kod: xxsg54o

Wykład ten, o charakterze popularyzatorskim, odbywa się w ramach Projektu Level 4.0 | Digital Innovation Hub https://www.level4dih.pl/


Wykład otwarty „Sztuczna inteligencja: Istota i zastosowania konwolucyjnych sieci neuronowych”

Category : Aktualności

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na wykład otwarty pt.: 

Sztuczna inteligencja: Istota i zastosowania
konwolucyjnych sieci neuronowych”

który odbędzie się 25 marca 2021 (czwartek) o godzinie 10.00-11.30 (online) na platformie MS Teams. Wykład poprowadzony zostanie przez Prof. Bogdana Franczyka* z Katedry Systemów Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

Kolejny wykład otwarty w ramach projektu Projektu Level 4.0 | Digital Innovation Hub  https://www.level4dih.pl/ dotyczyć będzie problematyki związanej ze sztuczną inteligencją, a w szczególności omówiony zostanie potencjał zastosowań konwolucyjnych sieci neuronowych (CNN – Convolutional neural network).

Dołączyć do wykładu można używając link: bit.ly/2Gq4Rdb lub wpisując kod: xxsg54o


  • -

Zaproszenie na sesję naukową Intelligent Management Information Systems 2021

Category : Aktualności

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w sesji naukowej Intelligent Management Information Systems IMIS 2021 http://kes2021.kesinternational.org/cms/userfiles/is26.pdf w ramach międzynarodowej konferencji naukowej


25th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems 2021 http://kes2021.kesinternational.org/

Sesja ta obejmuje szerokie spektrum tematów związanych z systemami inteligentnymi i zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w systemach informacyjnych. Funkcję przewodniczących sesji pełnią dr hab. Marcin Hernes, prof. UE oraz dr Artur Rot.
Konferencja znajduje się na liście MNiSW (70 pkt.) i uwzględniona jest w rankingu CORE (kategoria B). Materiały z sesji zostaną wydane nakładem wydawnictwa Elsevier (Open Access).

Termin nadsyłania artykułów to 2 kwietnia 2021 http://kes2021.kesinternational.org/cms/userfiles/is26.pdf  

Serdecznie zapraszamy!                                      

Artur Rot e-mail: artur.rot@ue.wroc.pl

Marcin Hernes  e-mail: marcin.hernes@ue.wroc.pl


  • -

Wykład otwarty pt. Kluczowe technologie przemysłu 4.0

Category : Aktualności

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na wykład otwarty pt.: Kluczowe technologie Przemysłu 4.0, który odbędzie się 28 stycznia 2021 (czwartek) w godz. 10.00-11.30 (online) na platformie MS Teams. Wykład poprowadzi    dr. Krzysztofa Hauke z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 
 
 
Dołączyć do wykładu można używając link: bit.ly/2Gq4Rdb lub wpisując kod: xxsg54o Wykład ma charakter popularyzatorski i odbywa się w ramach Projektu Level 4.0 | Digital Innovation Hub https://www.level4dih.pl/ 
 
Kolejny wykład otwarty w ramach tego projektu  dotyczyć będzie problematyki sztucznej inteligencji, a w szczególności NLP – Natural Language Processing i zostanie zaprezentowany przez prof. Bogdana Franczyka z Katedry Systemów Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. O wydarzeniu tym będziemy informować w kolejnej korespondencji.
 
 
Uprzejmie prosimy o rozpropagowanie niniejszej informacji wśród potencjalnie zainteresowanych osób.  

Wykład otwarty w ramach projektu Level 4.0

Category : Aktualności

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na kolejny wykład otwarty z cyklu:

Od przetwarzania tradycyjnego ku chmurze obliczeniowej (cz. III)

który odbędzie się 10 grudnia 2020 (czwartek) o godzinie 10.00-11.30 (online) na platformie MS Teams. Wykład poprowadzony zostanie przez dr. Krzysztofa Hauke* z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Dołączyć do wykładu można używając link: bit.ly/2Gq4Rdb lub wpisując kod: xxsg54o

Podczas wykładu o charakterze popularyzatorskim, który stanowi kontynuację cyklu wykładów dotyczących nowoczesnych technologii i rozwiązań w Przemyśle 4.0 (takich jak chmura obliczeniowa, sztuczna inteligencja ze szczególnym uwzględnieniem uczenia maszynowego), autor kontynuować będzie prezentację zagadnień związanych m.in. z ewolucją przetwarzania danych, rodzajami chmur obliczeniowych, ich usługami, korzyściami i zagrożeniami wynikającymi z ich stosowania.
Wykład odbywa się w ramach Projektu Level 4.0 | Digital Innovation Hub https://www.level4dih.pl/
Uprzejmie prosimy o rozpropagowanie niniejszej informacji wśród potencjalnie zainteresowanych osób.

*Krzysztof Hauke jest doktorem nauk ekonomicznych i pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jego zainteresowania naukowe, badawcze i dydaktyczne związane są z nowoczesnymi technologiami informatycznymi. Zajmuje się problematyką sztucznej inteligencji, analizy danych, business intelligence, zarządzania wiedzą. Od wielu lat promuje przetwarzanie danych oparte o rozwiązania chmury obliczeniowej, nauczanie na odległość, telepracę. Przez wiele lat był Pełnomocnikiem Rektora do spraw nauczania na odległość. Rozwiązania oparte o technologię baz danych skutecznie realizował przez wiele lat w biznesie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami z zagadnień specjalistycznych: systemy w technologii baz danych, programowanie, aplikacje internetowe, mobilne. Promotor ponad 300 prac dyplomowych i magisterskich. Wykładowca wielu studiów podyplomowych w zakresie nowych technologii informatycznych. Jest autorem ponad 100 pozycji naukowych wydanych w wydawnictwach zagranicznych i krajowych. Był kierownikiem lub wykonawcą wielu projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i NCBiR.

Zapraszamy!!!

 


  • -

Współorganizujemy międzynarodową konferencję ICCCI 2020

Category : Aktualności

Miło nam poinformować, iż w dniach 30 listopada – 2 grudnia odbywa się współorganizowana przez Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology (VKU) w Wietnamie międzynarodowa konferencja 12th International Conference on Computational Collective Intelligence (ICCCI 2020).

Seria konferencji ICCCI jest ważnym miejscem spotkań i wymiany poglądów na temat badań naukowych nad obliczeniowymi metodami kolektywnej inteligencji i ich zastosowaniem w takich obszarach jak grupowe podejmowanie decyzji, przetwarzanie konsensusu, integracja wiedzy, sieci semantyczne, sieci społeczne i systemy wieloagentowe.

Materiały konferencyjne ukażą się w dwóch woluminach prestiżowej serii Springera Lecture Notes in Artificial Intellignce oraz Communications in Computer and Information Science. Konferencja ICCCI jest ujęta w rankingu CORE w klasie C oraz w wykazie MNiSW.

Ze strony Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przewodniczącymi sesji naukowych są: dr hab. inż. Marcin Hernes, prof. UEW oraz dr Artur Rot.

Szczegółowe informacje na stronie: https://iccci.pwr.edu.pl/2020/


  • -

Wykład otwarty „Sztuczna inteligencja jako filar Przemysłu 4.0”

Category : Aktualności

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na wykład otwarty pt. 

Sztuczna inteligencja jako filar Przemysłu 4.0”

który odbędzie się 19 listopada 2020 (czwartek) o godzinie 10.00-11.30 (online) na platformie MS Teams. Wykład poprowadzony zostanie przez dr. Hab. Marcina Hernesa, prof. UEW i mgr inż. Agatę Kozinę z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.  Wykład odbywa się w ramach Projektu Level 4.0 | Digital Innovation Hub https://www.level4dih.pl/

Dołączyć do wykładu można używając link: bit.ly/2Gq4Rdb lub wpisując kod: xxsg54o

Podczas szkolenia otwartego o charakterze popularyzatorskim, autorzy przybliżą w prosty i przystępny sposób zagadnienia związane m.in. z sztuczną inteligencją jako kluczowym komponencie Przemysłu 4.0, uczeniem maszynowym (machine learning), uczeniem głębokim (deep learning), technologiami kognitywnymi, algorytmami genetycznymi i systemami ekspertowymi. Podczas prelekcji wskazane zostaną również przykłady zastosowań sztucznej inteligencji w praktyce.

 

Dr hab. inż. Marcin Hernes, prof. UE jest profesorem Uczelni w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, dyrektorem Centrum Inteligentnych Systemów Zarządzania. Zajmuje się, miedzy innymi, problematyką sztucznej inteligencji, konfliktów wiedzy w systemach rozproszonych,  systemów wspomagania decyzji, zarządzania wiedzą. Autor ponad 150 publikacji naukowych w czasopismach i wydawnictwach międzynarodowych i krajowych. Wieloletni praktyk w zakresie systemów informatycznych zarządzania oraz sterowania produkcją.

Mgr inż. Agata Kozina uzyskała tytuł inżyniera Zarządzania i Inżynierii Produkcji w 2018 roku oraz tytuł magistra Zarządzania Produkcji i Usługami w 2019 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Od 2019 roku uczęszcza do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest doktorantką w Katedrze Zarządzania Procesami na Wydziale Zarządzania. Jest autorką publikacji w prestiżowych czasopismach. Jej zainteresowania naukowe to: Internet Rzeczy, Sztuczna Inteligencja, Standardy Zarządzania, Technologie Kognitywne, Uczenie Maszynowe, Głębokie Uczenie, Data Science, a w szczególności augmentacji i transformacji danych w modelach prognostycznego podejmowania decyzji z wykorzystaniem głębokiego uczenia.

Uprzejmie prosimy o rozpropagowanie powyższej informacji wśród potencjalnie zainteresowanych osób.

Zapraszamy!!!


  • -

Wykład otwarty „Od przetwarzania tradycyjnego ku chmurze obliczeniowej”

Category : Aktualności

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na kolejny wykład otwarty z cyklu:

Od przetwarzania tradycyjnego ku chmurze obliczeniowej (cz. I)

który odbędzie się 12 listopada 2020 (czwartek) o godzinie 10.00-11.30 (online) na platformie MS Teams. Wykład poprowadzony zostanie przez dr. Krzysztofa Hauke* z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Dołączyć do wykładu można używając link: bit.ly/2Gq4Rdb lub wpisując kod: xxsg54o

Podczas wykładu o charakterze popularyzatorskim, który stanowi wstep do cyklu wykładów dotyczących nowoczesnych technologii i rozwiązań w Przemyśle 4.0 (takich jak chmura obliczeniowa, sztuczna inteligencja ze szczególnym uwzględnieniem uczenia maszynowego), autor kontynuować będzie prezentację zagadnień związanych m.in. z ewolucją przetwarzania danych, rodzajami chmur obliczeniowych, ich usługami, korzyściami i zagrożeniami wynikającymi z ich stosowania.
Wykład odbywa się w ramach Projektu Level 4.0 | Digital Innovation Hub https://www.level4dih.pl/
Uprzejmie prosimy o rozpropagowanie niniejszej informacji wśród potencjalnie zainteresowanych osób.

*Krzysztof Hauke jest doktorem nauk ekonomicznych i pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jego zainteresowania naukowe, badawcze i dydaktyczne związane są z nowoczesnymi technologiami informatycznymi. Zajmuje się problematyką sztucznej inteligencji, analizy danych, business intelligence, zarządzania wiedzą. Od wielu lat promuje przetwarzanie danych oparte o rozwiązania chmury obliczeniowej, nauczanie na odległość, telepracę. Przez wiele lat był Pełnomocnikiem Rektora do spraw nauczania na odległość. Rozwiązania oparte o technologię baz danych skutecznie realizował przez wiele lat w biznesie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami z zagadnień specjalistycznych: systemy w technologii baz danych, programowanie, aplikacje internetowe, mobilne. Promotor ponad 300 prac dyplomowych i magisterskich. Wykładowca wielu studiów podyplomowych w zakresie nowych technologii informatycznych. Jest autorem ponad 100 pozycji naukowych wydanych w wydawnictwach zagranicznych i krajowych. Był kierownikiem lub wykonawcą wielu projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i NCBiR.

Zapraszamy!!!

 


  • -