Wykład otwarty „Sztuczna inteligencja jako filar Przemysłu 4.0”

  • -

Wykład otwarty „Sztuczna inteligencja jako filar Przemysłu 4.0”

Category : Aktualności

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na wykład otwarty pt. 

Sztuczna inteligencja jako filar Przemysłu 4.0”

który odbędzie się 19 listopada 2020 (czwartek) o godzinie 10.00-11.30 (online) na platformie MS Teams. Wykład poprowadzony zostanie przez dr. Hab. Marcina Hernesa, prof. UEW i mgr inż. Agatę Kozinę z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.  Wykład odbywa się w ramach Projektu Level 4.0 | Digital Innovation Hub https://www.level4dih.pl/

Dołączyć do wykładu można używając link: bit.ly/2Gq4Rdb lub wpisując kod: xxsg54o

Podczas szkolenia otwartego o charakterze popularyzatorskim, autorzy przybliżą w prosty i przystępny sposób zagadnienia związane m.in. z sztuczną inteligencją jako kluczowym komponencie Przemysłu 4.0, uczeniem maszynowym (machine learning), uczeniem głębokim (deep learning), technologiami kognitywnymi, algorytmami genetycznymi i systemami ekspertowymi. Podczas prelekcji wskazane zostaną również przykłady zastosowań sztucznej inteligencji w praktyce.

 

Dr hab. inż. Marcin Hernes, prof. UE jest profesorem Uczelni w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, dyrektorem Centrum Inteligentnych Systemów Zarządzania. Zajmuje się, miedzy innymi, problematyką sztucznej inteligencji, konfliktów wiedzy w systemach rozproszonych,  systemów wspomagania decyzji, zarządzania wiedzą. Autor ponad 150 publikacji naukowych w czasopismach i wydawnictwach międzynarodowych i krajowych. Wieloletni praktyk w zakresie systemów informatycznych zarządzania oraz sterowania produkcją.

Mgr inż. Agata Kozina uzyskała tytuł inżyniera Zarządzania i Inżynierii Produkcji w 2018 roku oraz tytuł magistra Zarządzania Produkcji i Usługami w 2019 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Od 2019 roku uczęszcza do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest doktorantką w Katedrze Zarządzania Procesami na Wydziale Zarządzania. Jest autorką publikacji w prestiżowych czasopismach. Jej zainteresowania naukowe to: Internet Rzeczy, Sztuczna Inteligencja, Standardy Zarządzania, Technologie Kognitywne, Uczenie Maszynowe, Głębokie Uczenie, Data Science, a w szczególności augmentacji i transformacji danych w modelach prognostycznego podejmowania decyzji z wykorzystaniem głębokiego uczenia.

Uprzejmie prosimy o rozpropagowanie powyższej informacji wśród potencjalnie zainteresowanych osób.

Zapraszamy!!!