Inne inicjatywy

SONY DSCWśród innych inicjatyw dydaktycznych Katedry Systemów Informacyjnych warto wymienić należy praktyki edukacyjne Multipurpose Cloud Center (mc2) organizowane przez firmę IBM we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Politechniką Wrocławską. Firma IBM we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu organizuje dla studentów UE we Wrocławiu wyjątkowe praktyki edukacyjne Multipurpose Cloud Center (mc2), które realizowane są w chmurze obliczeniowej. Zajęcia odbywają się na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w laboratoriach komputerowych wyposażonych w niezbędne do tego celu oprogramowanie pozyskane od firmy IBM. Połączenie najnowszej myśli technologicznej i bogatej oferty oprogramowania pozwoli zainteresowanym studentom odbyć ciekawe i bardzo przydatne praktyki, poznać możliwości niezwykle użytecznych i popularnych obecnie technologii informacyjnych, zaznajomić się z wielką korporacją jaką jest IBM oraz wykazać się kreatywnością i zaangażowaniem w rozwiązywaniu przygotowanych zadań IT.

Krótko o praktykach Multipurpose Cloud Center (mc2)

W nowoczesnych korporacjach coraz częściej praca przebiega w wirtualnych, międzynarodowych zespołach. Szybkość przyswajania sobie nowej wiedzy jest najważniejszym czynnikiem stanowiącym o przewadze jednych zespołów nad innymi. Jest to również warunek konieczny innowacyjności oferowanych przez te zespoły rozwiązań. Członkowie takich rozproszonych grup projektowych pracują zdalnie, wirtualnie, a zasoby które korporacja im udostępnia są również optymalizowane – najlepszym obecnie rozwiązaniem jest wykorzystanie chmury IT (Cloud Computing), dzięki której każdy rezerwuje i używa tylko tych materiałów, których rzeczywiście potrzebuje.

Praca w takim środowisku wymaga dużej dyscypliny i odpowiedzialności, a ponieważ w większości przypadków sukces grupy zależy bezpośrednio od wyników poszczególnych członków zespołu, kluczowym jest zapoznanie się z wirtualnymi środowiskami pracy już na poziomie edukacji uniwersyteckiej.

Celem praktyk jest:

– zapoznanie studentów z oprogramowaniem używanym w korporacjach,
– przedstawienie studentom metodologii pracy w chmurze obliczeniowej,
– realizacja projektów zespołowych Smarter Planet.