Miesiąc: grudzień 2020

Wykład otwarty w ramach projektu Level 4.0

Category : Aktualności

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na kolejny wykład otwarty z cyklu:

Od przetwarzania tradycyjnego ku chmurze obliczeniowej (cz. III)

który odbędzie się 10 grudnia 2020 (czwartek) o godzinie 10.00-11.30 (online) na platformie MS Teams. Wykład poprowadzony zostanie przez dr. Krzysztofa Hauke* z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Dołączyć do wykładu można używając link: bit.ly/2Gq4Rdb lub wpisując kod: xxsg54o

Podczas wykładu o charakterze popularyzatorskim, który stanowi kontynuację cyklu wykładów dotyczących nowoczesnych technologii i rozwiązań w Przemyśle 4.0 (takich jak chmura obliczeniowa, sztuczna inteligencja ze szczególnym uwzględnieniem uczenia maszynowego), autor kontynuować będzie prezentację zagadnień związanych m.in. z ewolucją przetwarzania danych, rodzajami chmur obliczeniowych, ich usługami, korzyściami i zagrożeniami wynikającymi z ich stosowania.
Wykład odbywa się w ramach Projektu Level 4.0 | Digital Innovation Hub https://www.level4dih.pl/
Uprzejmie prosimy o rozpropagowanie niniejszej informacji wśród potencjalnie zainteresowanych osób.

*Krzysztof Hauke jest doktorem nauk ekonomicznych i pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jego zainteresowania naukowe, badawcze i dydaktyczne związane są z nowoczesnymi technologiami informatycznymi. Zajmuje się problematyką sztucznej inteligencji, analizy danych, business intelligence, zarządzania wiedzą. Od wielu lat promuje przetwarzanie danych oparte o rozwiązania chmury obliczeniowej, nauczanie na odległość, telepracę. Przez wiele lat był Pełnomocnikiem Rektora do spraw nauczania na odległość. Rozwiązania oparte o technologię baz danych skutecznie realizował przez wiele lat w biznesie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami z zagadnień specjalistycznych: systemy w technologii baz danych, programowanie, aplikacje internetowe, mobilne. Promotor ponad 300 prac dyplomowych i magisterskich. Wykładowca wielu studiów podyplomowych w zakresie nowych technologii informatycznych. Jest autorem ponad 100 pozycji naukowych wydanych w wydawnictwach zagranicznych i krajowych. Był kierownikiem lub wykonawcą wielu projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i NCBiR.

Zapraszamy!!!