Miesiąc: listopad 2016

  • -

Podpisanie listy intencyjnego z firmą PPG Industries

Category : Aktualności

24 listopada 2016 r. JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. Andrzej Kaleta oraz Andrzej Zygadło, członek zarządu firmy PPG Industries podpisali list intencyjny – deklarację współpracy.
PPG Industries to globalna korporacja, światowy lider w produkcji farb, lakierów, materiałów chemicznych, wyrobów optycznych, szkła i włókien szklanych. Firma powstała w 1883 roku w stanie Pensylwania w USA i do dziś w stolicy tego stanu, Pittsburghu, ma swoją główną siedzibę. Obecnie zatrudnia ponad 42 tys. pracowników na całym świecie (ponad 1700 w Polsce) oraz posiada ponad 150 zakładów produkcyjnych w 52 krajach, na sześciu kontynentach. Firma jest notowana na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i rokrocznie znajduje się na liście 500 największych firm na świecie, publikowanej na łamach magazynu Fortune. W najbliższym czasie firma planuje rozbudować we Wrocławiu dział IT, zajmujący się infrastrukturą informatyczną i aplikacjami biznesowymi.
Podpisane porozumienie dotyczyć będzie wymiany doświadczeń, prowadzenia wspólnych prac badawczo-rozwojowych, umożliwienia studentom realizacji prac dyplomowych oraz pracownikom naukowym realizacji prac badawczych, uruchomienia i przeprowadzenia praktyk i staży dla studentów, wspierania rozwoju zawodowego studentów i absolwentów (prowadzenie szkoleń, warsztatów). Podpisanie listu intencyjnego jest wynikiem dotychczasowej współpracy Katedry Systemów Informacyjnych z niniejszą firmą.
W spotkaniu uczestniczyli również – ze strony naszego Uniwersytetu: prorektor ds. Finansów i  Rozwoju dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UE, koordynatorzy współpracy – dr Artur Rot (kierownik Katedry Systemów Informacyjnych) i dr Wiesława Gryncewicz oraz mgr Anna Pluta – kierownik Centrum Zarządzania Projektami. Firmę PGG reprezentowali także Henryk Mendyka i Aleksander Rewak.

 


  • -

Spotkanie członków konsorcjum projektu ActGo-Gate

Category : Aktualności

W dniach 07.11.-08.11.2016 pracownicy Katedry gościli na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu zespół członków konsorcjum realizującego projekt ActGo-Gate. W spotkaniach i warsztatach brali udział partnerzy Katedry, reprezentujący różne uczelnie, organizacje i firmy z Niemiec oraz Szwajcarii. Ze strony Katedry Systemów Informacyjnych w spotkaniach brali udział:

  • prof. Leszek  Maciaszek (opiekun merytoryczny projektu),
  • dr Wiesława Gryncewicz (kierownik projektu),
  • mgr Robert Kutera (analityk systemu),
  • mgr Paweł Gibalski, mgr Paweł Kuczyński, inż. Paweł Szpak (programiści systemu) oraz
  • dr Artur Rot, który powitał gości i otworzył oficjalnie spotkanie.

Projekt jest wynikiem współpracy UE we Wrocławiu z Uniwersytetem w St. Gallen w ramach umowy Independent Living realizowanej w Katedrze Systemów Informacyjnych. Nasza Uczelnia jest jednym z partnerów w międzynarodowym konsorcjum, które otrzymało grant na finansowanie projektu w ramach szóstego międzynarodowego konkursu w Programie Wspólnym Ambient Assisted Living (AAL). W ramach międzynarodowego konsorcjum instytucji i uczelni, w którym są: Uniwersytet St. Gallen − Institute of Information Management, Business Engineering Institute, Benevol St. Gallen i Clavis IT (ze Szwajcarii) oraz Entwicklungszentrum Gut Altwerden GmbH i Alster Service Center GmbH (z Niemiec), nasz Uniwersytet zajmuje się stworzeniem elektronicznej platformy oferowania, zamawiania, dostarczania i rozliczania usług dla konsumentów, adresując pomysł do osób starszych.

Realizacja projektu przekroczyła półmetek i została pozytywnie oceniona zarówno przez NCBiR jak i przedstawicieli Komisji Europejskiej.

Spotkanie konsorcjantów na naszej Uczelni poświęcone było omówieniu bieżących zadań realizowanych w ramach projektu oraz sformułowaniu planów na najbliższą przyszłość.

Więcej o projekcie ActGo-Gate można przeczytać tutaj