Współorganizujemy międzynarodową konferencję ICCCI 2020

  • -

Współorganizujemy międzynarodową konferencję ICCCI 2020

Category : Aktualności

Miło nam poinformować, iż w dniach 30 listopada – 2 grudnia odbywa się współorganizowana przez Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology (VKU) w Wietnamie międzynarodowa konferencja 12th International Conference on Computational Collective Intelligence (ICCCI 2020).

Seria konferencji ICCCI jest ważnym miejscem spotkań i wymiany poglądów na temat badań naukowych nad obliczeniowymi metodami kolektywnej inteligencji i ich zastosowaniem w takich obszarach jak grupowe podejmowanie decyzji, przetwarzanie konsensusu, integracja wiedzy, sieci semantyczne, sieci społeczne i systemy wieloagentowe.

Materiały konferencyjne ukażą się w dwóch woluminach prestiżowej serii Springera Lecture Notes in Artificial Intellignce oraz Communications in Computer and Information Science. Konferencja ICCCI jest ujęta w rankingu CORE w klasie C oraz w wykazie MNiSW.

Ze strony Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przewodniczącymi sesji naukowych są: dr hab. inż. Marcin Hernes, prof. UEW oraz dr Artur Rot.

Szczegółowe informacje na stronie: https://iccci.pwr.edu.pl/2020/