Rekrutacja na Studia Podyplomowe „Data Science: zaawansowana analiza danych”

Rekrutacja na Studia Podyplomowe „Data Science: zaawansowana analiza danych”

Category : Aktualności

Studia Podyplomowe Data Science: zaawansowana analiza danych są to dwu-semestralne studia z zakresu zaawansowanych metod, technik i narzędzi analizy danych. Ich podstawowym celem jest wyposażenie absolwenta w szeroki zestaw narzędzi analitycznych, którymi posługują się współcześni analitycy danych (data scientists). Duży nacisk w programie studiów został położony na opanowanie przez studentów umiejętności radzenia sobie z różnymi zadaniami data science, głównie za pomocą narzędzi programistycznych, szczególnie języka Python, będącego współcześnie podstawowym językiem zaawansowanych analiz data science. Program studiów kładzie nacisk na praktyczne umiejętności studentów, a wiedza teoretyczna została tak dobrana, aby stanowiła podwalinę pod opanowanie kluczowych metod i technik analizy danych, w szczególności z obszaru eksploracyjnej analizy danych oraz uczenia maszynowego. W programie przewidziano również praktyczne opanowanie przez studentów zagadnień wykorzystania narzędzi Big Data w kontekście analizy danych. Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy oraz praktycy ze świata biznesu.

Adresaci

Studia adresowane są do wszystkich tych, którzy chcieliby opanować współczesne metody i narzędzia zaawansowanej analizy danych. W szczególności studia mogą zainteresować wszystkich tych, którzy w swojej pracy wypracowują i/lub podejmują decyzje z dużym naciskiem na analizę danych. Do grona potencjalnych studentów tego programu zaliczyć można szerokie grono osób, którzy mogą odkryć w data science swoje szanse na ciekawą karierę zawodową. Studia mogą być bardzo przydatne dla osób pracujących w działach analiz controllingu finansowego, marketingu, sprzedaży, logistyki, produkcji itd. Oferowane studia mogą być również bardzo dobrym wyborem dla osób realizujących różnego rodzaju badania, w nauce, medycynie, sferze publicznej, konsultingu itd.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 174 godz.

Szczegóły i rekrutacja:

https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/114,1406,data_science_zaawansowana_analiza_danych.html

Kierownikiem studiów jest dr Ryszard Zygała, ryszard.zygala@ue.wroc.pl