Springer

 

Serdecznie zapraszamy do publikowania artykułów w monografii naukowej pt.:Towards Industry 4.0 – current challenges in information systems


która zostanie wydana nakładem wydawnictwa Springer, pod redakcją
Marcina Hernesa,  Artura Rota  Doroty Jelonek,
w ramach serii Lecture Notes in Computational Intelligence.

Wydawnictwo w ramach kongresu Informatyki Ekonomicznej (http://konferencja.czest.pl/)


Zakres tematyczny monografii obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Machine learning (including deep learning)
 • Cognitive technologies
 • Internet of Things
 • Cyber security (Blockchain)
 • Cloud Services
 • New technologies for information and knowledge processing
 • Big Data and analytics
 • New technologies for business processes supporting, simulation and improving
 • Horizontal and vertical system integration
 • Augmented reality


Wymogi:

Artykuły przygotowane wyłącznie w języku angielskim, sformatowane zgodnie z wymogami wydawnictwa Springer (Word Template, szczegóły dotyczące formatowania znaleźć można również na stronie: https://www.springer.com/de/authors-editors/book-authors-editors/resources-guidelines/rights-permissions-licensing/manuscript-preparation/5636#c3324), o objętości 15-20 stron, powinny uwzględniać m.in. następujące elementy metodyki badawczej:

 • Introduction (Awareness of the problem, the aim of the paper, contribution of the paper).
 • Related works/Related research section (deep state-of-the-art analysis),
 • Suggestion of solution of the problem
 • Development of solution of the problem
 • Evaluation
 • Conclusion


Termin:

Termin nadsyłania artykułów to 30 września 2019. Zgłoszeń należy dokonywać wyłącznie poprzez system easychair.org: https://easychair.org/my/conference?conf=kie2019

Prosimy zaznaczyć w systemie zgłoszeniowym opcję „Springer monography: Towards Industry 4.0 – current challenges in information systems”.

Po przyjęciu artykułu do druku opłata za publikację wynosić będzie około 450 zł.

Wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie kongresu http://konferencja.czest.pl/ jak i stronie Katedry Systemów Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: http://ksi.ue.wroc.pl/index.php/springer/

Zapraszamy serdecznie do publikowania

Marcin Hernes
Artur Rot
Dorota Jelonek
Redaktorzy naukowi monografii