Seminarium podsumowujące projekt ActGo-Gate

  • -

Seminarium podsumowujące projekt ActGo-Gate

Kategoria : Aktualności

W dniach 17.11-19.11.2017 w Szklarskiej Porębie odbyło się seminarium naukowe podsumowujące rezultaty oraz promujące projekt Active Retiree and Golden Workers Gate (ActGo-Gate), realizowany w Katedrze Systemów Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Projekt jest finansowany w ramach Programu Wspólnego Ambient Assisted Living (AAL), a realizowany jest w ramach konsorcjum 7 partnerów z Niemiec, Szwajcarii i Polski. Celem ogólnym programu jest poprawa jakości życia ludzi starszych przez wykorzystywanie do tych celów technologii IT. Celem samego projektu było stworzenie elektronicznej platformy wymiany dedykowanej przedsiębiorczości, sprzyjającej samorealizacji i aktywizacji na polu życia zawodowego i społecznego osób dojrzałych oraz aktywnych emerytów. W wyniku realizacji projektu stworzony został model platformy wymiany usług wśród członków lokalnych społeczności wraz z propozycją systemu informatycznego wspierającego jej działanie. Katedra Systemów Informacyjnych jest liderem prac związanych z implementacją programistyczną systemu informatycznego, zajmowała się także testowaniem i ewaluacją analizy funkcjonalnej platformy oraz współtworzyła model biznesowy jej praktycznego wykorzystania. Zespół Katedry realizował również badania, ukierunkowane na identyfikację kompetencji cyfrowych seniorów w Polsce i sprawdzenie aplikowalności platformy oraz jej modelu biznesowego w warunkach polskich. Katedra zajmuje się także aktualnie zadaniami związanymi z promocją projektu i upowszechnianiem wyników badań na forach naukowych oraz praktyki biznesowej.
Opiekunem naukowym projektu jest prof. Leszek Maciaszek, a funkcję kierownika pełni dr Wiesława Gryncewicz.