Rada Użytkowników Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (WASK)

  • -

Rada Użytkowników Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (WASK)

Kategoria : Aktualności

Dr Artur Rot został powołany na Pełnomocnika Rektora i przedstawiciela Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w Radzie Użytkowników Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (WASK). Sieć WASK łączy wrocławskie uczelnie oraz instytuty. Rada WASK sprawuje rolę opiniodawczą w stosunku do Centrum Sieciowo-Superkomputerowego zlokalizowanego na Politechnice Wrocławskiej. Aktualna Rada działa w kadencji od 2016 do 2020.

Więcej na stronie WCSS: http://www.wcss.wroc.pl/?c=static_wask&sid=91