Pracownicy Katedry Systemów Informacyjnych w komisjach Wydziałowych