Podpisanie listy intencyjnego z firmą PPG Industries

  • -

Podpisanie listy intencyjnego z firmą PPG Industries

Kategoria : Aktualności

24 listopada 2016 r. JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. Andrzej Kaleta oraz Andrzej Zygadło, członek zarządu firmy PPG Industries podpisali list intencyjny – deklarację współpracy.
PPG Industries to globalna korporacja, światowy lider w produkcji farb, lakierów, materiałów chemicznych, wyrobów optycznych, szkła i włókien szklanych. Firma powstała w 1883 roku w stanie Pensylwania w USA i do dziś w stolicy tego stanu, Pittsburghu, ma swoją główną siedzibę. Obecnie zatrudnia ponad 42 tys. pracowników na całym świecie (ponad 1700 w Polsce) oraz posiada ponad 150 zakładów produkcyjnych w 52 krajach, na sześciu kontynentach. Firma jest notowana na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i rokrocznie znajduje się na liście 500 największych firm na świecie, publikowanej na łamach magazynu Fortune. W najbliższym czasie firma planuje rozbudować we Wrocławiu dział IT, zajmujący się infrastrukturą informatyczną i aplikacjami biznesowymi.
Podpisane porozumienie dotyczyć będzie wymiany doświadczeń, prowadzenia wspólnych prac badawczo-rozwojowych, umożliwienia studentom realizacji prac dyplomowych oraz pracownikom naukowym realizacji prac badawczych, uruchomienia i przeprowadzenia praktyk i staży dla studentów, wspierania rozwoju zawodowego studentów i absolwentów (prowadzenie szkoleń, warsztatów). Podpisanie listu intencyjnego jest wynikiem dotychczasowej współpracy Katedry Systemów Informacyjnych z niniejszą firmą.
W spotkaniu uczestniczyli również – ze strony naszego Uniwersytetu: prorektor ds. Finansów i  Rozwoju dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UE, koordynatorzy współpracy – dr Artur Rot (kierownik Katedry Systemów Informacyjnych) i dr Wiesława Gryncewicz oraz mgr Anna Pluta – kierownik Centrum Zarządzania Projektami. Firmę PGG reprezentowali także Henryk Mendyka i Aleksander Rewak.