Konsultacje pracowników

KONSULTACJE PRACOWNIKÓW
KATEDRY SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH

SEMESTR LETNI 2019/2020

l.p. Imię i nazwisko Dzień konsultacji Godziny konsultacji
1. Prof. Bogdan Franczyk
2. Dr Wiesława Gryncewicz
3 Dr Maja Leszczyńska
4. Dr Karol Łopaciński
5. Dr Łukasz Łysik
6. Prof. Leszek Maciaszek
7. Dr Andrzej Niesler
8. Dr Gracja Niesler
9. Dr Artur Rot
10. Dr Monika Sitarska
11. Dr Ryszard Zygała

Ostatnia aktualizacja: 20.01.2020