Firma Comarch oferuje bezpłatne warsztaty dla studentów

  • -

Firma Comarch oferuje bezpłatne warsztaty dla studentów

Kategoria : Aktualności

Zapraszamy, przed Tobą 3 kroki do udziału w bezpłatnym szkoleniu:

1.    Wejdź w podane poniżej linki, wybierz interesujące Cię szkolenie i porównaj z terminami dostępnymi w grafice poniżej

•    Kurs Adobe Photoshop
•    Kurs Excel 2016
•    Szkolenie analizy danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel
•    Power BI – analiza oraz wizualizacja danych
•    Programowanie.NET
•    Kurs SQL – język dostępu do bazy danych
•    Tworzenie aplikacji Internetowych z wykorzystaniem ASP.NET Core
•    Szkolenie MS Excel 2016
•    VBA w MS Excel (cz. 1) podstawy programowania
•    Zaawansowany język SQL i analiza danych w Oracle

2.    Zarejestruj się na szkolenie wypełniając formularz dostępny na stronie: https://www.comarch.pl/szkolenia/. Formularz prosimy wysłać na adres: edukacja.erp@comarch.pl  Rejestracja możliwa będzie od 15.06.2018 r. Wcześniejsze aplikacje nie będą brane pod uwagę.
3.    Upewnij się, że Twoja rejestracja została zakończona pomyślnie. Sprawdź swoją skrzynkę mailową lub skontaktuj się poprzez adres: edukacja.erp@comarch.pl
Przeczytaj – znajdziesz tu ważne dla Ciebie informacje!

Przykładowe szkolenia, w których możecie wziąć udział za darmo:

tabela_v2
  •   Organizatorem Usług Szkoleniowych jest COMARCH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 31-864, al. Jana Pawła II 39A wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057567, NIP: 677-00-65-406, REGON 350527377,  wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 8.133.349,00 zł, kapitał zakładowy został wpłacony w całości.

 

  •    Parametry szkoleń stacjonarnych:

a.    godzina szkoleniowa/lekcyjna = 45 min zegarowych
b.    dzień szkoleniowy trwa nie dłużej niż 8 godzin lekcyjnych
c.    dzień szkoleniowy zawiera co najmniej 2 przerwy 15 min i jedną dłuższą przerwę (od 30 do 60 min);
d.    łączny czas trwania dnia szkoleniowego nie przekracza 8 godzin zegarowych
e.    jednorazowo szkolenia nie trwają dłużej niż 5 następujących po sobie dni szkoleniowych

  • Oferowane przez Comarch Szkolenia odbywają się  jedynie w terminach wyszczególnionych w tabeli. Są one w 100% bezpłatne.
  • Uczestnikiem szkoleń może być tylko i wyłącznie osoba posiadająca status studenta.
  • Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
  • W przypadku odwołania Szkolenia, Organizator zaproponuje Uczestnikom inny termin Szkolenia.

Wszystkich studentów zachęcamy do skorzystania z oferty szkoleniowej Comarch. Prosimy jednocześnie o przemyślane rezerwacje.