Aktualności

  • -

Współorganizujemy międzynarodową konferencję ICCCI 2020

Kategoria : Aktualności

Miło nam poinformować, iż w dniach 30 listopada – 2 grudnia odbywa się współorganizowana przez Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology (VKU) w Wietnamie międzynarodowa konferencja 12th International Conference on Computational Collective Intelligence (ICCCI 2020).

Seria konferencji ICCCI jest ważnym miejscem spotkań i wymiany poglądów na temat badań naukowych nad obliczeniowymi metodami kolektywnej inteligencji i ich zastosowaniem w takich obszarach jak grupowe podejmowanie decyzji, przetwarzanie konsensusu, integracja wiedzy, sieci semantyczne, sieci społeczne i systemy wieloagentowe.

Materiały konferencyjne ukażą się w dwóch woluminach prestiżowej serii Springera Lecture Notes in Artificial Intellignce oraz Communications in Computer and Information Science. Konferencja ICCCI jest ujęta w rankingu CORE w klasie C oraz w wykazie MNiSW.

Ze strony Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przewodniczącymi sesji naukowych są: dr hab. inż. Marcin Hernes, prof. UEW oraz dr Artur Rot.

Szczegółowe informacje na stronie: https://iccci.pwr.edu.pl/2020/


  • -

  • -

  • -

Nowa strona projektu Level 4.0 | Digital Innovation Hub

Kategoria : Aktualności

Miło nam zakomunikować, iż ruszyła nowa strona projektu Level 4.0 | Digital Innovation Hub.

Strona jest dostępna pod adresem: https://www.level4dih.pl/

Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum 5 podmiotów: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocławski Park Technologiczny, Balluff Sp z.o.o oraz TestArmy Group. Z ramienia UE we Wrocławiu, projekt realizuje Katedra Systemów Informacyjnych oraz współpracujący z nią eksperci.

W ramach przedsięwzięcia powstaje centrum usług eksperckich, doradczych oraz wdrożeniowych, z zakresu innowacyjnych technologii, rozwiązań biznesowych oraz kompetencji niezbędnych do sprawnego rozwoju i konkurowania w ramach czwartej rewolucji przemysłowej. Nadrzędnym celem DIH jest przekazywanie wiedzy oraz szerzenie idei Przemysłu 4.0 wśród lokalnych przedsiębiorstw, jednostek otoczenia biznesu, grup badawczych, instytucji rządowych oraz edukacyjnych. Infrastruktura należąca do konsorcjum oraz ta planowana do zakupu w ramach uzupełnienia istniejących braków służyć będzie do przeprowadzania badań, testowaniu nowych rozwiązań, doskonaleniu istniejących procesów, jak również praktycznemu szkoleniu i podnoszeniu kompetencji pracowników.


  • -

Nowa specjalność „Analityk w otoczeniu Industry 4.0”

Kategoria : Aktualności

Uprzejmie informujemy, iż na studiach magisterskich na kierunku Informatyka w biznesie uruchomiona zostanie nowa specjalność „Analityk w otoczeniu Industry 4.0” realizowana w ramach projektu „Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wiodącym ośrodkiem kształcenia ekonomicznego na Dolnym Śląsku”. Opiekunem specjalności jest dr Artur Rot. Więcej szczegółów wkrótce…


  • -

„Towards Industry 4.0 – Current Challenges in Information Systems”

Kategoria : Aktualności

Miło nam zakomunikować, iż ukazała się monografia naukowa wydana nakładem wydawnictwa Springer pt. „Towards Industry 4.0 – Current Challenges in Information Systems”. Redaktorami monografii są: Marcin Hernes, Artur Rot oraz Dorota Jelonek.

Więcej można przeczytać na stronach wyd. Sprnger: https://www.springer.com/gp/book/9783030404161

 


  • -

Konferencja ICCCI 2020 – termin nadsyłania artykułów

Kategoria : Aktualności

Dnia 15.03.2020 mija termin nadsyłania artykułów na współorganizowaną przez Katedrę Systemów Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu konferencję


12th International Conference on Computational Collective Intelligence 2020 https://iccci.pwr.edu.pl/2020/
(27-29 lipca 2020, Da Nang, Wietnam)

Konferencja organizowana jest przez Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Vietnam-Korea Information Technology College we współpracy z IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) oraz ERCIS (European Research Center for Information Systems).  W szczególności zachęcamy do nadsyłania artykułów na sesję specjalną Special Session on Intelligent Management Information Systems 2020 w ramach niniejszej konferencji:
https://iccci.pwr.edu.pl/2020/download/ICCCI_2020_Special_Session_(IMIS_2020)_CFP_v.2.0.pdf

Zakwalifikowane artykuły ukażą się nakładem wydawnictwa Springer w ramach serii Lecture Notes in Computer Science/Lecture Notes in Artificial Intelligence (jako rozdział w monografii Springer). Chcielibyśmy również zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż materiały z niniejszej konferencji z ubiegłych lat należą do 25% najczęściej pobieranych publikacji naukowych ze stron wyd. Springer.

Termin nadsyłania artykułów to 15 marca 2020 poprzez system easychair https://www.easychair.org/conferences/?conf=iccci20200  

Serdecznie zapraszamy! 


  • -

HeartBIT_4.0 – relacja na stronach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Kategoria : Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem dotyczącym projektu HeartBIT 4.0, zamieszczonym na stronach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

https://www.lekarski.umed.wroc.pl/content/heartbit40-pierwsze-spotkanie-partnerow-projektu

 


  • -

Inauguracja projektu HeartBIT 4.0

Kategoria : Aktualności

W dniu 31.01. odbyła się oficjalna inauguracja międzynarodowego projektu pt. HeartBIT_4.0 – Application of innovative Medical Data Science technologies for heart diseases, finansowanego w ramach programu Horyzont2020. 

Autorem projektu jest zespół pracowników w składzie: prof. Leszek Maciaszek (koordynator i opiekun naukowy), prof. Bogdan Franczyk, dr Maciej Pondel i dr Artur Rot. W ramach projektu HeartBIT 4.0 zespół przeprowadzi serię szkoleń, warsztatów, konsultacji oraz opracuje materiały dla pracowników z Katedry i Kliniki Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu m.in. w zakresie zastosowania nowoczesnych technologii Big Data, technik Data Science i uczenia maszynowego w medycynie oraz bezpieczeństwa danych medycznych. Nasza Uczelnia wraz z Technische Universität Dresden, Universität Leipzig i Vysoká Škola Ekonomická v Praze pełnić będzie rolę „Excellence Partner” dla  koordynatora i głównego beneficjenta projektu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Czas realizacji projektu to 36 miesięcy, a jego budżet to ok. 788 000 Euro. 
Spotkanie otworzył prof. dr hab. Edmund Cibis, prorektor UE we Wrocławiu ds. Studenckich i Kształcenia. Wystąpienia podczas inauguracji mieli zarówno przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk. Wykład inauguracyjny poprawadził dr Maciej Pondel.
Horyzont 2020 to program ramowy w zakresie badań naukowych oraz innowacji, największy projekt realizowany przez Unię w zakresie badań i innowacji.  Jego budżet wynosi 80 mld Euro, z czego 2,8 mld  zostanie przeznaczone na badania naukowe oraz innowacje.
Struktura programu opiera się na trzech filarach:
1.    Doskonała baza naukowa
2.    Wiodąca pozycja w przemyśle
3.    Wyzwania społeczne, w zakresie:
Horyzont 2020 to połączenie 3 inicjatyw rozwoju nauki realizowanych w Europie:
1.    7 PR – Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego
2.    EIT – Europejski Instytut Innowacji i Technologii
3.    CIP – Instrumenty wsparcia innowacyjności Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji


  • -

Wykład inauguracyjny w ramach projektu HeartBIT 4.0

Kategoria : Aktualności

Zapraszamy na inaugurację międzynarodowego projektu pt. HeartBIT_4.0 – Application of innovative Medical Data Science technologies for heart diseases, finansowanego w ramach programu Horyzont 2020. Jest to już trzeci projekt realizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny pod szyldem prestiżowego programu ramowego, przyjętego przez Parlament Europejski i Komisję Europejską.

Autorem projektu jest zespół pracowników w składzie: prof. Leszek Maciaszek (koordynator i opiekun naukowy), prof. Bogdan Franczyk, dr Maciej Pondel i dr Artur Rot. W ramach projektu HeartBIT 4.0 zespół przeprowadzi serię szkoleń, warsztatów, konsultacji oraz opracuje materiały dla pracowników z Katedry i Kliniki Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu m.in. w zakresie zastosowania nowoczesnych technologii Big Data, technik Data Science i uczenia maszynowego w medycynie oraz bezpieczeństwa danych medycznych. Nasza Uczelnia wraz z Technische Universität Dresden, Universität Leipzig i Vysoká Škola Ekonomická v Praze pełnić będzie rolę „Excellence Partner” dla  koordynatora i głównego beneficjenta projektu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Czas realizacji projektu to 36 miesięcy, a jego budżet to ok. 788 000 Euro. 
Wykład inauguracyjny odbędzie się 31 stycznia 2020 roku w Sali P1, o godz. 12.30.

Horyzont 2020 to program ramowy w zakresie badań naukowych oraz innowacji, największy projekt realizowany przez Unię w zakresie badań i innowacji.  Jego budżet wynosi 80 mld Euro, z czego 2,8 mld  zostanie przeznaczone na badania naukowe oraz innowacje.
Struktura programu opiera się na trzech filarach:
1.    Doskonała baza naukowa
2.    Wiodąca pozycja w przemyśle
3.    Wyzwania społeczne, w zakresie:
Horyzont 2020 to połączenie 3 inicjatyw rozwoju nauki realizowanych w Europie:
1.    7 PR – Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego
2.    EIT – Europejski Instytut Innowacji i Technologii
3.    CIP – Instrumenty wsparcia innowacyjności Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji